Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Διεθνές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Διεθνές Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, Certificate of Specialization in Financial and Insurance Advice, EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην ομώνυμη, υψηλού κύρους και ευρείας αναγνωρισιμότητας Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, την εν λόγω Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση κατέχουν ήδη εκατόν ογδόντα δύο (182) Ελληνίδες και Έλληνες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και διευθυντικά στελέχη πωλήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, απόφοιτοι προηγούμενων κύκλων του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης,  που κοσμούν την ενότητα αποφοίτων της ιστοσελίδας της EFICERT (European Insurance Intermediary (EII) – eficert).

  • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT και υλοποιείται σε επιστημονική συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης είναι ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κος Νικόλαος Φίλιππας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.
  • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης, διάρκειας εξήντα (60) διδακτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας e-learning, θα εξελίσσεται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 15.00-18.20, από την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023.
  • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης απευθύνεται πρωτίστως σε επίλεκτους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και διευθυντικά στελέχη πωλήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενώ η θεματολογία του εκτείνεται στους ακόλουθους τομείς ενδιαφέροντος Financial Planning:

α. Επαγγελματική Δεοντολογία και Θεσμικό Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

β. Οικονομικοί κύκλοι και επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην ψυχολογία της αγοράς

γ. Το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι παροχές του

δ. Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός και προγραμματισμός μέριμνας υγείας

ε. Επενδυτικός Προγραμματισμός κατά τις φάσεις του οικονομικού κύκλου

στ. Φορολογικός Προγραμματισμός και Προγραμματισμός Ζωής και Διαχείρισης Περιουσίας

ζ. Ολιστικές Μέθοδοι Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Financial Planning

η. Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και εφαρμογές Digital Marketing

θ. Πηγές Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ι. Business Development Plan 2024-2026, Εφαρμοσμένες Αρχές Μετάβασης των Συμβουλευτικών Πωλήσεων στο Ψηφιακό Μοντέλο Οργάνωσης και Λειτουργίας τους

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών συνιστά ιδιαιτέρως την παρακολούθηση του ως άνω Προγράμματος Μετεκπαίδευσης, καθώς τούτο κομίζει την πλέον σύγχρονη και θεμελιώδη τεχνογνωσία Financial Planning, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας και των προοπτικών εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, ιδίως των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων και των διευθυντικών στελεχών πωλήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, από κοινού.

Λεπτομέρειες του Προγράμματος είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, (www.eias.gr), ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία, (e-mail: [email protected], T: 210 9219660 & 684). 

Διαβάστε περισσότερα


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας