Οικονομικά Μεγέθη

ΕΑΕΕ: Αυξημένη κατά 14,0% η παραγωγή ασφαλίστρων το 6μηνο 2023

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, στα €2,65 δισ. ανήλθε η παραγωγή ασφαλίστρων το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023, αυξημένη κατά 14,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Στην έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, για την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα, ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και οι 15 στις ασφαλίσεις Ζωής. Από τις 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 27 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, 2 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2022 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτει ότι στις Ασφαλίσεις Ζωής ο κλάδος Ι. Ζωής κατέγραψε αύξηση 8,4% και ασφάλιστρα ύψους €590.999.268,72. Ο κλάδος III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κατέγραψε, επίσης, αύξηση 28,2% και η παραγωγή του ανήλθε σε €536.696.780,85.

Και στις Ασφαλίσεις κατά ζημιών, όλοι οι επιμέρους κλάδοι κατέγραψαν αύξηση. Μεταξύ άλλων, να αναφέρουμε τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, ο οποίος με ασφάλιστρα €380.532.461,76, κατέγραψε αύξηση +2,0%, τον κλάδο Ασθενειών με παραγωγή €237.785.362,73 αυξημένη κατά 30,0% και τον κλάδο Περιουσίας με €174.870.826,61 παραγωγή και αύξηση +9,6%.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Δείτε το infographic της έρευνας.

ΕΑΕΕ: Αυξημένη κατά 14,0% η παραγωγή ασφαλίστρων το 6μηνο 2023

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας