Εταιρείες

Εγκρίθηκε από την ΤτΕ η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από τη CVC Capital Partners

Την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από τη CVC Capital Partners ενέκρινε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 24.03.2022.

Ειδικότερα η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της ΤτΕ, με την απόφαση 417 ενέκρινε την απόκτηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» άμεσα από την εταιρεία «ETHNIKI HOLDINGS S.A.R.L.» σε ποσοστό 100% και έμμεσα σε ποσοστό 90,1% από τις ακόλουθες οντότητες:

 • CVC NOMINEES LIMITED
 • CVC CAPITAL PARTNERS SICAV- FIS S.A.
 • CVC CAPITAL PARTNERS 2013 PCC
 • CVC MMXII LIMITED
 • CVC PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED
 • CVC MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED
 • CVC GROUP HOLDINGS L.P.
 • CVC CAPITAL PARTNERS FUND HOLDINGS LIMITED
 • CVC CAPITAL PARTNERS VII LIMITED
 • CVC CAPITAL PARTNERS VII (Α) L.P.
 • CVC CAPITAL PARTNERS VII ASSOCIATES L.P.
 • CVC CAPITAL PARTNERS INVESTMENT  EUROPE VII  L.P.
 • ETHNIKI HOLDINGS LIMITED.

Είχε προηγηθεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου.

Ολόκληρη η απόφαση της ΤτΕ εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας