ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: Αύξηση Κερδών 68% το α’ τρίμηνο του 2023

3975
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, κ. Νίκος Μακρόπουλος.

Μετά από μία πολύ επιτυχημένη χρονιά το 2022, με αύξηση κερδοφορίας 79% και αύξηση συνολικής παραγωγής 31%, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συνεχίζει την ανοδική της πορεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2023.

Αναλυτικά, στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, με δείκτη αποδοτικότητας 28% επί των ιδίων κεφαλαίων της (ROE) για τη χρήση του 2022, επιβεβαίωσε, για άλλη μια χρονιά, τις διαχρονικά υψηλές επιδόσεις της και απέδειξε ότι η «Ποιότητα Ανταμείβεται», με την Εταιρεία, ανάμεσα σε 27 ασφαλιστικές εταιρείες, μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, με έδρα την Ελλάδα, να κατατάσσεται:

α) στη 2η θέση με την απόδοση κερδών επί της παραγωγής να ανέρχεται σε 27%

β) στην 3η θέση με την ποσοστιαία μεταβολή των κερδών της να ανέρχεται σε 76% και

γ) στην 3η θέση με την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής της παραγωγής να ανέρχεται σε 31%.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για το α’ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), αυξήθηκαν 68%, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρων του α’ τριμήνου του 2022, και ανήλθαν σε 928 χιλ. ευρώ, έναντι 553 χιλ. ευρώ. Όλοι οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται από ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα η Ευρώπη Ασφαλιστική είναι κερδοφόροι.

Η κερδοφορία της Εταιρείας θα ήταν σημαντικά υψηλότερη, εάν δεν υπήρχαν οι αρνητικές επιπτώσεις στις αποδόσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία), λόγω της υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών αγορών και του ευρύτερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το α’ τρίμηνο του 2023 ανήλθε στα € 4,4 εκατ., αυξημένη κατά 16% σε σχέση με τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, με τις ισχυρότατες επιδόσεις να καταγράφονται στον κλάδο Περιουσίας, με την Εταιρεία να βρίσκεται μεταξύ των 10 πρώτων ασφαλιστικών εταιρειών της αγοράς στον Κλάδο Πυρός.

Εξίσου σημαντικό για τη φερεγγυότητα της Εταιρείας είναι ότι οι δείκτες κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR) και (MCR), οι οποίοι κατά την 31/3/2023 διαμορφώθηκαν σε 213,82% και 314,7% αντίστοιχα, σημείωσαν αύξηση κατά 12 και 22 μονάδες από τους αντίστοιχους δείκτες φερεγγυότητας κατά την 31/12/2022, διατηρώντας από τα υψηλότερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

Με τις σημερινές επιλογές και επιδόσεις που αποτυπώνονται στους οικονομικούς δείκτες της Εταιρείας, αποδεικνύεται ότι η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική είναι μία φερέγγυα Ελληνική ασφαλιστική Εταιρεία, που αναπτύσσεται σύγχρονα και αποτελεσματικά καθώς και με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Στόχος της Διοίκησης, για τη χρήση του 2023, είναι η Εταιρεία να ξεπεράσει την κερδοφορία του 2022, η οποία ανήλθε σε € 4,3 εκατ., με τη συνεχή δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων (retail & corporate) που θα καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία και κάθε επιχείρησης στην ελληνική αγορά.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΜέλος της ΠΟΑΔ ο ΠΣΑΣ
Επόμενο άρθροΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Cyber Risk Insurance