Εφαρμογή της αναλογικότητας στο Solvency ΙΙ ζητούν Insurance Europe και AMICE

5361

Η Insurance Europe και η AMICE απηύθυναν από κοινού έκκληση προς την ΕΕ να βελτιώσει τους κανόνες αναλογικότητας του Solvency ΙΙ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα επιβαρύνονται δυσανάλογα από το κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως σημειώνουν οι δύο φορείς, ενώ το Solvency II και, ειδικότερα, η προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο υποστηρίζεται από τον ασφαλιστικό κλάδο της ΕΕ, απαιτούνται αλλαγές στους κανόνες σχετικά με την αναλογικότητα.

Κι αυτό γιατί, σήμερα, ο τεράστιος όγκος των κανόνων που επιβάλλονται στις εταιρείες είναι δυσανάλογος και άσκοπα επαχθής σε σχέση με τις δραστηριότητες και τους κινδύνους τους.

Η αναλογικότητα είναι ένα ζωτικό στοιχείο του Solvency ΙΙ που συμπεριλήφθηκε για να επιτρέψει στις εθνικές εποπτικές αρχές να εφαρμόσουν αναλογικά τις κανονιστικές  απαιτήσεις που επιβάλλονται στους ασφαλιστές σε σχέση με την κλίμακα, τη φύση και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητάς τους.

Ως εκ τούτου, μπορεί να βοηθήσει όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες να αποφύγουν περιττά έξοδα και επιπλέον τις μικρότερες εξ αυτών να μη βρεθούν εκτός αγοράς, εξαιτίας κανονιστικών απαιτήσεων που είναι υπερβολικές σε σχέση με τη δραστηριότητά τους.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ προειδοποίησαν ότι η αρχή της αναλογικότητας στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ στο πλαίσιο του «Solvency ΙΙ» και ζήτησαν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε αλλαγές.

Οι βελτιώσεις που προτείνονται από τη ασφαλιστική βιομηχανία θα συμβάλουν στην εξασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας σε όλα τα κράτη μέλη και στους τρεις πυλώνες του Solvency ΙΙ.

Προηγούμενο άρθροGenerali: o καλύτερος ασφαλιστικός όμιλος παγκοσμίως, σύμφωνα με το Forbes
Επόμενο άρθροWE ARE HIRING – Position: Office Manager