Μελέτες

ΕΥ Ελλάδος: Μελέτη για το χάσμα μεταξύ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας

Η ΕΥ Ελλάδος εκπόνησε μελέτη, από κοινού με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Endeavor Greece, με τίτλο «Mind the Gap: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας».

Η μελέτη καταγράφει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (αντικείμενο τμημάτων, κατευθύνσεις σπουδών, κ.ά.) των πανεπιστημιακών τμημάτων της Ελλάδας σήμερα, τις δυνατότητες επανειδίκευσης που προσφέρουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τα προγράμματα κατάρτισης, ενώ αναδεικνύει και την έλλειψη εστίασης σε τομείς και δεξιότητες που χρειάζεται σήμερα η οικονομία μας. Η μελέτη καταγράφει, επίσης, τις απόψεις της αγοράς μέσω συνεντεύξεων με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το χάσμα μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας επιβεβαιώνεται μέσω της ανάλυσης αγγελιών εργασίας της τελευταίας εξαετίας, αλλά και μέσω διαπιστώσεων στελεχών της αγοράς, ενώ η μελέτη καταλήγει σε προτεινόμενες παρεμβάσεις για την καλύτερη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη μελέτη.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας