Διεθνή

Εμπόδια στη διασυνοριακή ασφάλιση που δεν λύνονται με την ψηφιοποίηση

Οι ασφαλιστές οδηγούν την κούρσα της πρωτοπορίας όσον αφορά στα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες στην Ευρώπη. Ωστόσο, θεωρούν ότι ακόμη και αν η ψηφιοποίηση διαμορφώνει τον τρόπο που καινοτομούν, διανέμουν και αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους, δεν μπορεί να άρει όλα τα εμπόδια για την αύξηση του όγκου των διασυνοριακών ασφαλίσεων.

Την παραπάνω άποψη υποστηρίζει η Insurance Europe στο ενημερωτικό σημείωμα που δημοσίευσε στις 20 Απριλίου.

Παρόλο που χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως αυτές εκφράζονται στη πρόσφατη Πράσινη Βίβλο, η Insurance Europe πιστεύει ότι η επέκταση των διασυνοριακών ασφαλίσεων εντός της ΕΕ είναι και πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένη στην αγορά και να γίνεται με βάση τη ζήτηση.

Η Insurance Europe υπογραμμίζει, επίσης, ότι η προσφορά διασυνοριακής ασφάλισης λειτουργεί καλά, με πάνω από το ένα τρίτο των ασφαλίστρων να εγγράφονται από θυγατρικές που ελέγχονται από αλλοδαπές εταιρείες ή υποκαταστήματα. Η ίδια, ωστόσο, επισημαίνει ότι το ρυθμιστικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο πωλούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ –ακόμη και εντός– των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό μπορεί να κάνει τη δυνατότητα μεταφοράς των ασφαλιστικών προϊόντων δύσκολη.

Να σημειωθεί ότι τις παραπάνω απόψεις η Insurance Europe τις έχει ήδη καταθέσει στην πρόσφατη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. (δείτε σχετικό δημοσίευμα εδώ).

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας