ΕΑΕΕ: Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2022

1085

Αθροιστικά δεδομένα από 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγοράς 88%, οι οποίες άσκησαν τους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια του 2022, περιλαμβάνει η Στατιστική Επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ.

Ως γνωστόν η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 43,1% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 22,1% στη συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2022). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 202 ήταν €1,10 δισ., αυξημένη κατά 2,99% σε σχέση με το 2021. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνολικά κατέγραψαν παραγωγή €2,54 δισ., αυξημένη κατά 6,63% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2021 και 2022, αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

ΕΑΕΕ: Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2022

Τα ασφαλισθέντα οχήματα και η συχνότητα ζημιών τους ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος (με βάση την εκτίμηση πρώτου έτους), φαίνονται στα γραφήματα 1 και 2.

Ασφαλισθέντα οχήματα 2022 ανά τύπο οχήματος

ΕΑΕΕ: Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2022

Συχνότητα ζημιών ανά τύπο οχήματος (εκτίμηση πρώτου έτους ατυχήματος)

ΕΑΕΕ: Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2022

Οι δείκτες ζημιών (υπολογισμένοι με βάση το οικονομικό έτος) για τους βασικούς τύπους οχημάτων και καλύψεων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΑΕΕ: Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2022

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροDesignia Insurance Brokers: Εκδήλωση για την κυβερνοασφάλεια σε συνεργασία με Odyssey και AIG
Επόμενο άρθροEuroins Ελλάδος: Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης με νέα διοικητική δομή