Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Στα €3 δισ. η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής 2023

Στα €3 δισ. περίπου ανήλθε η συνολική παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής το 2023, εκ των οποίων τα €2,2 δισ. αφορούν ατομικές ασφαλίσεις και €770 εκατ. ομαδικές ασφαλίσεις, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ.

Στην έρευνα του 2023 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99,5% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας , σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2023. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 16 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.

Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη. Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το σύνολο του 2023 ενώ στα συγκριτικά γραφήματα παρατίθενται τα αντίστοιχα ευρήματα των προηγούμενων ετών.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2023 (για το 2022 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής:

ΕΑΕΕ: Στα €3 δισ. η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής 2023

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα της ΕΑΕΕ και εδώ το infographic.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας