Μελέτες

ΕΑΕΕ: Στα €2,3 δισ. η ασφαλισμένη αξία των Σκαφών Αναψυχής το 2021

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής το 2021 εκδόθηκαν 11.615 συμβόλαια (πολυασφαλιστήρια), ενώ καταγράφηκαν ακόμη 20.766 αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2022.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα €2,31 δισ.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (63,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από τους μεσίτες ασφαλίσεων με 22,6%.

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2021 δηλώθηκαν 433 ζημιές εντός του 2021. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €0,9 εκατ. εντός του 2021, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2021 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €3,2 εκατ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 16 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μελη της ΕΑΕΕ με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 95% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων σκαφών και αστικής ευθύνης σκαφών, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η έρευνα εδώ.

Δείτε το infographic της έρευνας:

ΕΑΕΕ: Στα €2,3 δισ. η ασφαλισμένη αξία των Σκαφών Αναψυχής το 2021

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας