Μελέτες

ΕΑΕΕ: Πάνω από 6.400 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης το 2022

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) μεταξύ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – μελών της, 6.424 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εις βάρος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων εξακριβώθηκαν το 2022, με την εκτίμηση της οικονομικής διάστασης αυτών/οφέλους από αυτές να φθάνει τα €10 εκατ.

Παρατηρείται αύξηση του πλήθους των περιπτώσεων απάτης που εξακριβώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2021), γεγονός που αποδεικνύει ότι η καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι η απάτη εντοπίζεται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης και δεν περιορίζεται στον κλάδο αυτοκινήτων.

Ακραία φαινόμενα όπως η κλιματική κρίση, ο πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος, η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός της «μετά-covid εποχής», φαίνεται ότι αύξησαν την έκθεση στην ασφαλιστική απάτη των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Αυτοκινήτων. Αντίθετα για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας οι εξωτερικές συνθήκες δεν είχαν ιδιαίτερη επίδραση. Η πλειοψηφία των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους λοιπούς κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών δεν κατέγραψαν κάποια επίδραση, όμως υπήρξαν ορισμένες Επιχειρήσεις που θεωρούν ότι αυξήθηκε η έκθεσή τους στην ασφαλιστική απάτη.

Η πρόοδος της τεχνολογίας οδήγησε ταυτόχρονα, τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις στην ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών τους, και τους ασφαλισμένους στην ευρεία χρήση της τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό δεν φαίνεται να επηρέασε την έκθεση των Επιχειρήσεων στην ασφαλιστική απάτη στις ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας και Περιουσίας. Αντίθετα αύξησε την έκθεσή τους στον κλάδο Αυτοκινήτων.

ΕΑΕΕ: Πάνω από 6.400 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης το 2022

Ο κ. Κάρολος Σαΐας, Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης δήλωσε σχετικά: «Η ασφαλιστική απάτη είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί τις ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς πλήττει τα θεμέλια του ασφαλιστικού θεσμού επιβαρύνοντας όχι μόνο τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά κυρίως τους ασφαλισμένους. Η ΕΑΕΕ και η ελληνική ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνται συστηματικά στην καταπολέμησή της με δράση στους τομείς της ενημέρωσης, της ανάπτυξης συνεργασιών με Αρχές και φορείς, της εσωτερικής οργάνωσης και εκπαίδευσης της αγοράς και της συλλογής στατιστικών στοιχείων. Όπως φαίνεται από την έρευνα, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην οργάνωση της αγοράς, καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις απάτης που εξακριβώνονται. Θα εντείνουμε το έργο μας προς αυτή την κατεύθυνση καθώς αποτελεί χρέος μας η προστασία των ασφαλισμένων μας».

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στο site της ΕΑΕΕ εδώ και η σχετική παρουσίαση εδώ.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας