Από αριστερά, οι κ.κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Μ. Αντωνάκη, Σ. Μπερσίμης και Ά. Κότιος.

Πενταετούς διάρκειας είναι το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν (στις 29 Οκτωβρίου) το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.) και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.).

Η ανακοίνωση της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ ΕΑΕΕ και ΠΑ.ΠΕΙ. (θυμίζουμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τον ΣΕΜΑ, την Ένωση Αναλογιστών, το ΕΕΑ), μας χαροποιεί ιδιαίτερα ως κλαδικό έντυπο. Κι αυτό γιατί, χρόνια τώρα, υποστηρίζουμε και αναδεικνύουμε την ανάγκη διασύνδεσης της επιστημονικής κοινότητας με την ασφαλιστική αγορά. Επιπλέον, πιστεύοντας στη δύναμη της γνώσης, είμαστε το μόνο κλαδικό έντυπο που δίνουμε “βήμα”, κάθε μήνα, εδώ και δύο χρόνια περίπου, στους φοιτητές του εν λόγω Τμήματος.

Νιώθουμε, λοιπόν, ότι κι εμείς, από την πλευρά μας, έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι στο να αναδειχθεί η ανάγκη της πιο στενής σχέσης μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιά και των φορέων της αγοράς μας, που οδήγησε στην υπογραφή των συγκεκριμένων μνημονίων.

Αναμένουμε την υλοποίηση των στόχων και των δράσεων που έχουν ανακοινωθεί, στο πλαίσιο των μνημονίων συνεργασίας, και επισημαίνουμε την προσφορά του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, το οποίο για πάνω από 40 χρόνια πρωτοπορεί στην έρευνα και τη διδασκαλία της ασφαλιστικής και στατιστικής επιστήμης και τροφοδοτεί με καταρτισμένα και εξειδικευμένα στελέχη την ασφαλιστική μας αγορά.

Οι πρωτοβουλίες που παίρνει η διοίκηση του Τμήματος, όπως αυτές εκφράζονται και διά της υπογραφής των συγκεκριμένων μνημονίων, είναι αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση, και ελπίζουμε η ακαδημαϊκή κοινότητα να τις στηρίξει και να τις αγκαλιάσει, όπως φυσικά και η αγορά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι το πεδίο συνεργασίας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την ασφαλιστική αγορά είναι ευρύ και πολυδιάστατο, όπως είχε δηλώσει στη συνέντευξή του στην «Α.Α.» ο Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Σωτήρης Μπερσίμης.

Τι αφορά η συνεργασία ΠΑ.ΠΕΙ. – ΕΑΕΕ

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η συνεργασία των δύο φορέων αφορά, μεταξύ άλλων, στα εξής:

  • στην προώθηση της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης
  • στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των δύο μερών
  • στην πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
  • στην αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας
  • στην αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την προαγωγή εφαρμογών σε θέματα Ασφάλισης
  • στην από κοινού διενέργεια ερευνών και σύνταξη μελετών
  • στην από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, ο Καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος, Πρύτανης του ΠΑ.ΠΕΙ., δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί ενισχύει την εξωστρέφεια του Ιδρύματός μας, συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης, συνδέει την εκπαίδευση με τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και ενδυναμώνει το παραγόμενο ερευνητικό έργο».

ΕΑΕΕ & ΠΑ.ΠΕΙ.: Μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, και ο Πρύτανης του ΠΑ.ΠΕΙ, καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος.

Από πλευράς της ΕΑΕΕ, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., σχολίασε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε την έναρξη της συνεργασίας με το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠΑ.ΠΕΙ., σχολή με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και άμεση συνάφεια με το ασφαλιστικό αντικείμενο. Πιστεύουμε στη σύνδεση και συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς με τον ακαδημαϊκό χώρο και προσβλέπουμε σε μία στενή και αμοιβαία επωφελή σχέση, που θα προωθεί τους κοινούς μας εκπαιδευτικούς στόχους».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠΑ.ΠΕΙ., Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σωτήριος Μπερσίμης, δήλωσε από την πλευρά του: «Σε μία εποχή όπου ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, μέσω της υπογραφής του μνημονίου αυτού, ενδυναμώνουμε την επαγγελματική διασύνδεση των φοιτητών μας με την αγορά. Παράλληλα, η δημιουργική συνέργεια ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας, όπως εκφράζεται μέσα από τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποτελεί πρόκληση για το Τμήμα και συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής του για διάχυση της εφαρμοσμένης γνώσης στην κοινωνία, με στόχο την πρόοδο και την ευημερία».

Στην τελετή της υπογραφής του μνημονίου συμμετείχε και η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, η οποία μαζί με τον κ. Μπερσίμη αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση και τον συντονισμό του μνημονίου και των δράσεών του.

Δυο λόγια για το Τμήμα

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, διαμέσου ενός απαιτητικού προγράμματος σπουδών, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του συνεχώς εξελισσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας ταυτόχρονα εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές για τους αποφοίτους του. Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πέραν των απαραίτητων μαθημάτων υποδομής και των μαθημάτων γενικού ενδιαφέροντος, αποτελείται από μία συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων.

Η στατιστική, η αναλυτική των δεδομένων και η στατιστική μηχανική μάθηση αποτελούν κύριους παράγοντες επίτευξης των στόχων της ιδιωτικής ασφάλισης, αφού δίνουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού στρατηγικών βάσει τεκμηρίων. Άλλωστε, σήμερα, διαθέτοντας μεγάλο αριθμό πηγών μεγάλων δεδομένων (big data), η εφαρμογή των τεχνικών αυτών επιτρέπει την διερεύνηση των πραγματικών αναγκών των ασφαλισμένων και την ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών σε “ατομικό” επίπεδο. Η αξιοποίηση των big data και η εξαγωγή γνώσης μέσα από αυτά δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης τεκμηριωμένων στρατηγικών και καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της ασφάλισης υγείας.

Δυο λόγια για τον Συντονιστή από την πλευρά του Παν. Πειραιώς

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως συντονιστής ορίστηκε για όλη τη διάρκεια του Μνημονίου ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σωτήριος Μπερσίμης, Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (International Statistical Institute). Το διδακτικό του έργο αφορά μαθήματα σχετικά με τη «Στατιστική Μηχανική Μάθηση», τη «Βιοστατιστική και Επιδημιολογία» και την «Επιχειρηματική Ευφυία & Επιχειρηματική Αναλυτική». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης και ελέγχου διεργασιών και στην εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης στην Ασφάλιση και στην Υγεία, έχοντας περισσότερες από 70 διεθνείς επιστημονικές στα αντικείμενα αυτά.

Τη χρονική περίοδο 12/2015-1/2019, υπηρέτησε στη θέση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού μέσω του εξορθολογισμού των δαπανών του, επιτυγχάνοντας σχεδόν τον πλήρη μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κάνοντας χρήση κατάλληλων μεθόδων στατιστικής μηχανικής μάθησης και αναλυτικής των δεδομένων. Επιπλέον, εφάρμοσε καινοτόμες λύσεις με βάση τεχνολογία αιχμής, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάδειξη του Οργανισμού, ως σύγχρονου ασφαλιστικού οργανισμού, με καινοτόμα χαρακτηριστικά. Σημαντική αναγνώριση των αποτελεσμάτων και των καινοτομιών που εφάρμοσε, όσον αφορά τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο των δαπανών καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αποτέλεσε η λήψη του βραβείου «Best Manager Award» για το 2018 από τον διεθνή και ανεξάρτητο Οργανισμό European Network for Business and Industry Statistics με έδρα το Άμστερνταμ και η εκλογή του ως Προέδρου του European Healthcare Fraud & Corruption Network, ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει ως αποστολή την καταπολέμηση της σπατάλης στην υγεία.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροAffidea: Μεγάλος Υποστηρικτής του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας
Επόμενο άρθροInteramerican: Κοντά στους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου