Διαμεσολαβούντες

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΑ & Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μνημόνιο υπέγραψαν, στις 22/7/2020 στο ΕΕΑ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος. Στην υπογραφή παρέστη επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος.

«Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης βαρύτητας που δίνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στην εκπαίδευση και τη διασύνδεσή της με την πραγματική οικονομία, είχαμε την τιμή να υπογράψουμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ευελπιστούμε ότι ανάλογη συνεργασία θα υπάρξει και με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος ανέφερε: «Το Μνημόνιο αυτό είναι μια φυσική εξέλιξη της σχέσης ενός Πανεπιστημίου εξωστρεφούς που αποζητά να μεταδίδει τη γνώση και να αποτελεί βασικό συστατικό της ελληνικής κοινωνίας στην υπηρεσία του κοινού συμφέροντος με τον φορέα που υπηρετεί την παραγωγή και την ελληνική επιχειρηματικότητα».

Το Μνημόνιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Αναβάθμιση δεξιοτήτων, κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.
 • Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα.
 • Σχεδιασμό ή δημιουργία κοινών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
 • Συνεργασία μεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Ανταλλαγή/αμοιβαίες επισκέψεις.
 • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων).
 • Υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας.
 • Συνεργασία στα «Βραβεία Βιώσιμης, Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας».
Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΑ & Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας