ΕΑΕΕ: Εμπλουτίζεται το Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

436

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ προχώρησε σε εμπλουτισμό του ορισμού της Σειράς Αξιώσεων – Σειράς Ζημιογόνων Γεγονότων με την ενσωμάτωση τριών παραδειγμάτων ζημιών.

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει, όπως ήδη γνωρίζετε, εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης», που στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προχώρησε σε εμπλουτισμό του ορισμού της Σειράς Αξιώσεων – Σειράς Ζημιογόνων Γεγονότων με την ενσωμάτωση τριών παραδειγμάτων ζημιών. Η εν λόγω προσθήκη έχει ήδη ενταχθεί στο «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

ΕΑΕΕ: Εμπλουτίζεται το Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Σειρά Αξιώσεων

Σειρά Αξιώσεων είναι η έγερση περισσοτέρων αξιώσεων από έναν Τρίτο ή από περισσότερους Τρίτους εφ’ όσον αφορούν ένα Ζημιογόνο Γεγονός ή Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων.

Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων

Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων είναι τα Ζημιογόνα Γεγονότα ή Συμβάντα που αποτελούν συνέπεια μιας κοινής πρωτογενούς αιτίας ή έχουν κοινή προέλευση.

Ενδεικτικά Παραδείγματα Σειράς Αξιώσεων και Σειράς Ζημιογόνων Γεγονότων

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται κατωτέρω ενδεικτικά παραδείγματα Σειράς Αξιώσεων & Σειράς Ζημιογόνων Γεγονότων. Ειδικότερα:

1ο Παράδειγμα

40.000 ζώα υπέστησαν ζημία από μολυσμένες ζωοτροφές. Αμέτρητες αξιώσεις υποβλήθηκαν από αγρότες κατά του Προμηθευτή Ζωοτροφών, συνολικού ύψους €45.000.000.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος του Προμηθευτή Ζωοτροφών προέβλεπε Όριο κάλυψης €20.000.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και €40.000.000 για το σύνολο της ασφαλιστικής περιόδου.

Ο αριθμός των συμβάντων προσδιορίστηκε σύμφωνα με την αιτία της ζημίας και όχι βάσει του αριθμού των τραυματισμών που προκλήθηκαν στα ζώα. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε μόνο ένα περιστατικό/συμβάν.

Ως εκ τούτου, η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε αποζημίωση ύψους €20.000.000, δηλαδή το όριο ενός συμβάντος, και ο Ασφαλισμένος κατέβαλε το υπόλοιπο ποσό των απαιτήσεων, ύψους €25.000.000.

2ο Παράδειγμα

Εταιρεία υδραυλικών εγκατέστησε αδιάβροχες μεμβράνες σε 47 μπάνια. Λόγω αμέλειας κατά την εγκατάσταση, προκλήθηκαν ζημίες ύψους €77.000.

Η εταιρεία υδραυλικών ζήτησε από την ασφαλιστική εταιρία στην οποία διατηρούσε συμβόλαιο αστικής ευθύνης να της καταβάλει το ποσό των €77.000.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας υδραυλικών προέβλεπε Όριο κάλυψης €200.000 ανά συμβάν / ζημιογόνο γεγονός και €400.000 για το σύνολο της ασφαλιστικής περιόδου. Το ασφαλιστήριο προέβλεπε επίσης απαλλαγή ποσού €300 ανά συμβάν/ζημιογόνο γεγονός.

Η ασφαλιστική εταιρεία, ερμηνεύοντας τους όρους του συμβολαίου, ζήτησε από την ασφαλισμένη της να εφαρμόσει την απαλλαγή των €300 σε κάθε απαίτηση τρίτου, καθώς η τοποθέτηση αδιάβροχων μεμβρανών σε κάθε μπάνιο συνιστούσε διαφορετικό συμβάν.

Το συνολικό ποσό που έπρεπε να καταβάλει η εταιρεία υδραυλικών (λόγω των απαλλαγών) ανερχόταν σε €14.100.

Η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε το υπόλοιπο ποσό, ύψους €62.900.

3ο Παράδειγμα

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, ο αμίαντος χρησιμοποιούνταν ευρέως για την κατασκευή πολλών δομικών υλικών. Τη δεκαετία του 1970, η Αμερικάνικη Υπηρεσία Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, άρχισε να ρυθμίζει τη χρήση του αμίαντου λόγω της δυσμενούς επίδρασης που είχε στην υγεία των ανθρώπων, όπως διαπιστώθηκε, όταν εκτίθεντο σε αυτά τα δομικά υλικά.

Οι σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από την έκθεση στον αμίαντο είχαν ως αποτέλεσμα την υποβολή αμέτρητων αξιώσεων εναντίον των κατασκευαστών αμιάντου.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 υποβλήθηκαν πολυάριθμες αξιώσεις εναντίον ενός κατασκευαστή, καθώς η έκθεση στον αμίαντο είχε οδηγήσει σε πολυάριθμες σωματικές βλάβες.

Τότε ο κατασκευαστής, ο οποίος διατηρούσε συμβόλαιο αστικής ευθύνης, ζήτησε καταβολή αποζημίωσης βάσει του συμβολαίου του για τις αξιώσεις των παθόντων.

Η ασφαλιστική σύμβαση του κατασκευαστή προέβλεπε Όριο κάλυψης USD 20.000.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και USD 40.000.000 για το σύνολο της ασφαλιστικής περιόδου.

Η ασφαλιστική σύμβαση όριζε ως ένα συμβάν/ζημιογόνο γεγονός «τη σωματική βλάβη που προκύπτει από την ίδια συνεχή ή επαναλαμβανόμενη έκθεση στις ίδιες συνθήκες».

Λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θεωρήθηκε ότι οι σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από αμίαντο στους παθόντες αποτέλεσαν ουσιαστικά ένα μόνο περιστατικό/συμβάν και άρα μόνο ένα όριο κάλυψης (USD 20.000.000) μπορούσε να αποδοθεί στον Ασφαλισμένο.

Υπενθυμίζεται ότι το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων. Το «Ερμηνευτικό Λεξικό» εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες έννοιες-επεξηγήσεις και ελπίζουμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕ. Μοάτσος: Θετική εξέλιξη η έναρξη διαλόγου για την ασφάλιση περιουσιών από φυσικές καταστροφές
Επόμενο άρθροUniversity of Athens MBA: Εκδήλωση υποδοχής νέων φοιτητών – Απονομή βραβείων