Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Αστική Ευθύνη εργολάβων-κατασκευαστών

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Εγχειριδίου Προϊόντων Αστικής Ευθύνης», που στόχο έχει να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές πτυχές της τεχνικής προσέγγισης στην ανάληψη κινδύνων του κλάδου αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ασχολήθηκε με την τεχνική προσέγγιση της ανάληψης του κινδύνου της Αστικής Ευθύνης εργολάβων – κατασκευαστών.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της ΕΑΕΕ προς τα μέλη της, που υπογράφουν ο Πρόεδρος Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών, κ. Giuseppe Zorgno, και η Γενική Διευθύντρια, κα Παπασπυροπούλου Ελίνα, «το Εγχειρίδιο Προϊόντων Αστικής Ευθύνης (εφεξής «Εγχειρίδιο»), το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να υποστηρίξει και να διευκολύνει τα νέα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς στον τρόπο αξιολόγησης του εκάστοτε κινδύνου.

Στο «Εγχειρίδιο» αυτό δεν περιλαμβάνεται επεξήγηση των ασφαλιστικών όρων, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο του «Ερμηνευτικού Λεξικού Αστικής Ευθύνης», το οποίο επίσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

Επισημαίνεται ότι όλες οι περιγραφές & οι περιλήψεις που αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις και περιλαμβάνονται στο «Εγχειρίδιο», προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν τροποποιούν ή επηρεάζουν τους όρους/προϋποθέσεις/εξαιρέσεις οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Οι ασφαλιστικές καλύψεις διέπονται αποκλειστικά και μόνον από τους όρους/προϋποθέσεις/εξαιρέσεις της εκάστοτε συναφθείσας μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστικής σύμβασης.

Το «Εγχειρίδιο» θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες κατηγορίες κινδύνων και ελπίζουμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους», καταλήγει η εγκύκλιος.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας