Μελέτες

ΕΑΕΕ: Αύξηση 6,8% στην παραγωγή ασφαλίστρων α’ τριμήνου

Στα €1,23 δισ. ανήλθε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο τρίμηνο του έτους (+6,8%), εκ των οποίων τα €577,8 εκατ. (+3,6%) αντιστοιχούν στις Ασφαλίσεις Ζωής και τα €656,5 εκατ. (+9,9%) στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της.

Στην έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, για την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα, ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και οι 16 στις ασφαλίσεις Ζωής. Από τις 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 27 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, 2 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2022 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτει ότι στις Ασφαλίσεις Ζωής  ο κλάδος Ι. Ζωής κατέγραψε αύξηση 17,4% και ασφάλιστρα ύψους €311.909.163,31. Αντίθετα, ο κλάδος III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κατέγραψε μείωση 15,5% και η παραγωγή του ανήλθε σε €182.194.300,47.

Στις Ασφαλίσεις κατά ζημιών, όλοι οι επιμέρους κλάδοι κατέγραψαν αύξηση. Μεταξύ άλλων, να αναφέρουμε τον  κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, ο οποίος με ασφάλιστρα 188.137.197,44, κατέγραψε αύξηση +2,2%, τον κλάδο Ασθενειών με παραγωγή 108.770.746,01 αυξημένη κατά 21,1% και τον κλάδο Περιουσίας με  €89.066.930,74 παραγωγή και αύξηση +6,8%.

ΕΑΕΕ: Αύξηση 6,8% στην παραγωγή ασφαλίστρων α' τριμήνου

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας