Μελέτες

€9,5 εκατ. θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές για τον σεισμό της Κω

Σε €9,5 εκατ. εκτιμώνται οι ζημιές που καλούνται να πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τον σεισμό με επίκεντρο το νησί της Κω.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από έρευνα που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ, εξ αιτίας της σεισμικής ακολουθίας με επίκεντρο το νησί της Κω, δηλώθηκαν συνολικά στις 25 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, 140 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης ζημίας (προ απαλλαγών) της τάξης των 9,5 εκατ.  

Από τις παραπάνω ζημιές, 133 καταγράφηκαν στην Κω, 6 στην Ρόδο και 1 στην Κάλυμνο. Το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων των κινδύνων που επλήγησαν ανέρχεται στα €308,4 εκατ. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων για κινδύνους σεισμού στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA (GRC_85) την ίδια περίοδο ανερχόταν σε 4,7 δισ. €.

Από τα ανωτέρω μεγέθη προκύπτουν οι εξής δείκτες:

  • μέση δηλωθείσα ζημία: 67.946 €,
  • μέσο ποσοστό ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων: 3,1%,
  • μέσο ποσοστό συμμετοχής ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA (GRC_85): 0,2%,
  • μέσο ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένων κεφαλαίων πληγέντων κινδύνων επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA (GRC_85): 6,6%.

Περισσότερα εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας