Μελέτες

€77,9 εκατ. η παραγωγή του Κλάδου Αστικής Ευθύνης το 2016

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης για το 2016 εκτιμάται σε €77,9 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση -0,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Tα ασφαλιστήρια συμβόλαια Αστικής Ευθύνης κατανέμονται ως εξής: το 48,1% αφορούσε γενική αστική ευθύνη, το 34,3% επαγγελματική αστική ευθύνη, το 14,4 % εργοδοτική ευθύνη και το 3,2% λοιπές καλύψεις.

 

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Ο κ. G. Zorgno, Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ανέφερε:

«Παρά το γεγονός ότι το 2016 ήταν μία δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, ο κλάδος Αστικής Ευθύνης συνέχισε τη σταθερή πορεία των τελευταίων ετών με οριακές διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ασφαλισμένων μας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική τους δραστηριότητα δημιουργώντας νέα καινοτόμα προϊόντα και καλύψεις. Παράλληλα, η επιτροπή αστικής ευθύνης της ΕΑΕΕ υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα απευθείας ενημέρωσης των καταναλωτών σε συνεργασία με επιμελητήρια, θεσμικούς φορείς, επαγγελματικές και καταναλωτικές ομάδες».

Δείτε τη μελέτη της ΕΑΕΕ για την Αστική Ευθύνη εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας