€37,1 εκατ. η παραγωγή στον κλάδο Νομικής Προστασίας το 2017

1557
nomiki prostasia

Στον κλάδο της Νομικής Προστασίας κατά το 2017 σημειώθηκε παραγωγή από πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ύψους €37,1 εκατ., αυξημένη κατά 1,9% έναντι του 2016.

Τα παραπάνω μεγέθη προέκυψαν από τη σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ, στην οποία ανταποκρίθηκαν συνολικά 21 ασφαλιστικές επιχειρήσεις–μέλη οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 92,4% της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων) το έτος 2017 στον κλάδο της Νομικής προστασίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη στον κλάδο Νομικής Προστασίας δραστηριοποιήθηκαν 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2017 (όπως και το 2016), εκ των οποίων δύο ήταν εξειδικευμένες στον κλάδο Νομικής προστασίας (παρείχαν μόνο τον συγκεκριμένο κλάδο). Η συμμετοχή του κλάδου στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών έμεινε σταθερή στο 1,8% το 2017.

Από την έρευνα της ΕΑΕΕ καταγράφηκαν τα παρακάτω μεγέθη του κλάδου για το 2017:

  • Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ: 3.207.503
  • Πλήθος δηλωθεισών ζημιών: 13.704
  • Ποσά πληρωθεισών ζημιών: €788.866
  • Απόθεμα εκκρεμών ζημιών: €2.350.130

Οι ασφαλιστικοί δείκτες των επιμέρους καλύψεων νομικής προστασίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

Αυτοκίνητα Οικογένεια Επιχειρήσεις Λοιπές Σύνολο
Συχνότητα ζημιών

0,2%

10,4%

58,6%

13,0%

0,4%

Μέση ζημία (€)

286

115

171

113

229

 

Η παραγωγή του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) 79,1%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 14,0%, η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) 0,9% και οι απευθείας πωλήσεις 6,0%.

Προηγούμενο άρθροΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015
Επόμενο άρθροMunich Re & Swiss Re για τις προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς