Άρθρα

Munich Re & Swiss Re για τις προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς

Munich Re και Swiss Re ήταν μεταξύ των αντασφαλιστικών που βρέθηκαν για ακόμα μία χρονιά στο ραντεβού των ασφαλιστών και των αντασφαλιστών στο Monte Carlo (8-13 Σεπτεμβρίου).

Η πρώτη επέλεξε να θέσει στο επίκεντρο των συζητήσεων και των events που διοργάνωσε τις κυβερνοεπιθέσεις και να παρουσιάσει μία σειρά λύσεων που προσφέρει στους πελάτες της και οι οποίες περιλαμβάνουν πολλά περισσότερα από μια απλή αποζημίωση.

Η δεύτερη εστίασε στη μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τονίζοντας ότι με περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλιστικές υπηρεσίες παγκοσμίως, η αντιμετώπιση του κενού προστασίας είναι η πιο ελπιδοφόρα μακροπρόθεσμη ευκαιρία μαζί με την αύξηση των ταμείων κινδύνου (risk pools).

 

Swiss Re: Η μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς και οι ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες

 Το περιβάλλον της αγοράς παραμένει γεμάτο προκλήσεις, αλλά υπάρχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης.

  • Με περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλιστικές υπηρεσίες παγκοσμίως, η αντιμετώπιση του κενού προστασίας είναι η πιο ελπιδοφόρα μακροπρόθεσμη ευκαιρία μαζί με την αύξηση των ταμείων κινδύνου (risk pools).
  • Η Swiss Re αναμένει ότι το περιβάλλον τιμολόγησης θα είναι γενικά σταθερό. Oι μεγαλύτερες ασφαλιστικές αγορές περιουσίας & Ατυχημάτων (P & C) πρέπει να βελτιώσουν τα περιθώρια αναδοχής τους για την επίτευξη βιώσιμης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων

Η Swiss Re βλέπει ορισμένες από τις βελτιώσεις στο γενικό περιβάλλον της αγοράς ως ευκαιρία για τον ασφαλιστικό τομέα να αγκαλιάσει τις νέες δυναμικές της αγοράς, όπως είναι η αυξημένη χρήση των ψηφιακών λύσεων.

Η κορυφαία αντασφαλιστική αναμένει ότι οι εταιρείες που ανταποκρίνονται προληπτικά με τις κατάλληλες λύσεις και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τους στόχους των πελατών τους, θα επωφεληθούν περισσότερο από τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες.

Ενώ το σημερινό περιβάλλον εξακολουθεί να επηρεάζεται από την αφθονία κεφαλαίων, η άνοδος των επιτοκίων έχει θετικό αντίκτυπο στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ασφαλίσεις ζωής και ατυχημάτων, καθώς και στο προφίλ απόδοσης των επενδυτικών ευκαιριών σε ολόκληρο τον κλάδο.

Όσον αφορά το μέλλον, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ταμείων κινδύνου (risk pools), σε συνδυασμό με το μεγάλο και αυξανόμενο κενό προστασίας, αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου.

O επικεφαλής Αντασφάλισης της Swiss Re, Moses Ojeisekhoba, δήλωσε σχετικά: «Μαζί με τους πελάτες μας εργαστήκαμε μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον μετά τα καταστροφικά φυσικά συμβάντα του 2017. Καταβάλλοντας αποζημιώσεις και συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση, αποδείξαμε ξανά την αξία του διαμοιρασμού των κινδύνων. Αν και το περιβάλλον της αγοράς παραμένει ανταγωνιστικό, με αφθονία κεφαλαίων, οι μακροπρόθεσμες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας είναι θετικές, καθώς αντιμετωπίζουμε το πολύ μεγάλο κενό προστασίας που εξακολουθεί να υπάρχει. Είμαι αισιόδοξος για τη μελλοντική μας ανάπτυξη».

Κενό προστασίας: Προκλήσεις και ευκαιρίες

Οι φυσικές καταστροφές του 2017 ανέδειξαν τη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης και για μία ακόμα φορά υπογράμμισαν το κενό προστασίας που υπάρχει. Αυτό το συναντάμε τόσο στις αναδυόμενες όσο και στις προηγμένες αγορές και σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες –με τα εκτιμώμενα παγκοσμίως δυνητικά ασφάλιστρα να ανέρχονται σε $800 δις.

Το Swiss Re Institute εκτιμά ότι το μέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς παγκοσμίως ανέρχεται σε US$4,7 τρις. Περίπου 2 δισεκατομμύρια  άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση στην ασφάλιση, ως αποτέλεσμα του πολύ μεγάλου κενού προστασίας που υπάρχει. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες για την αντ/ασφαλιστική βιομηχανία να υποστηρίξει τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Οι ζημιές παγκοσμίως από φυσικές καταστροφές ανήλθαν σε $2 τρις δολάρια την τελευταία δεκαετία, από τις οποίες το 70% ήταν ανασφάλιστες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Swiss Re Institute. Οι ανασφάλιστες ζημίες από φυσικές καταστροφές αναμένεται να υπερβούν τα $150 δις ετησίως, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό και να βοηθηθούν οι κοινωνίες να προστατεύσουν καλύτερα τους ανθρώπους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι των κινδύνων.

Τα στατιστικά αυτά είναι απογοητευτικά και σύμφωνα με τη Swiss Re, για να γίνει η διαφορά, η ασφαλιστική βιομηχανία πρέπει να επιδιώξει να αντιμετωπίσει τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού του κενού, όπως είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης, η δυσκολία  πρόσβασης στην ασφάλιση, η μη προσιτή τιμή και η έλλειψη κατανόησης, καθώς και στοιχεία στο σχεδιασμό των προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι στενές σχέσεις με τους πελάτες, η παροχή τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, η υποστήριξη πελατών που κάνουν μεγάλες συναλλαγές καθώς και οι νέες, καινοτόμες λύσεις που θα βασίζονται στην τεχνολογία, θα είναι κρίσιμες για την επιτυχία.

Ένα απτό παράδειγμα μιας τέτοιας λύσης είναι το “Flood Insurance Toolkit” (Εργαλειοθήκη Ασφάλισης Πλημμυρών), μια πλήρης υπηρεσία που προσφέρει η Swiss Re στις ΗΠΑ στις συνεχείς προσπάθειές της να βρει νέους τρόπους διαχείρισης των ακάλυπτων κινδύνων που προκαλούνται από τις κλιματικές αλλαγές και τις φυσικές καταστροφές. Η υπασφάλιση όσον αφορά τις πλημμύρες, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις ΗΠΑ, είναι διαδεδομένη, καθώς μόνο ένα στα έξι σπίτια έχει ασφάλιση πλημμυρών.

 Τα επιτόκια αναμένεται να είναι γενικά σταθερά

Η Swiss Re αναμένει γενικά σταθερή εξέλιξη των τιμών, με ετερογενείς τάσεις ανάλογα με τις επιχειρηματικές και τις εμπορικές δραστηριότητες. Μετά από πολλά χρόνια διάβρωσης των τιμών και μόνο μέτριες βελτιώσεις το 2018, μεγάλα τμήματα της αγοράς εξακολουθούν να μην τιμολογούνται σωστά, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Η Swiss Re αναμένει βαθμιαίες βελτιώσεις.

Ο Γενικός Δ/ντής Underwriting του Ομίλου Swiss Re, κ. Edouard Schmid, δήλωσε σχετικά: «Πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά τον κύκλο των τιμών στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Για το 2019, προσδοκούμε γενικά σταθερές τιμές, εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο σημαντικό γεγονός φέτος. Τα περιθώρια underwriting σε σημαντικές αγορές ασφάλισης ζημιών πρέπει να βελτιωθούν περισσότερο για να παραχθούν βιώσιμες αποδόσεις της καθαρής θέσης».

Εστιάζοντας σε εταιρικές σχέσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Η Swiss Re εστιάζει στους πελάτες της και στην παροχή capacity, τεχνογνωσίας και καινοτόμων λύσεων. Η Swiss Re στοχεύει να φέρει αξία, αξιοποιώντας την τεχνολογία, για να υποστηρίξει τις ανάγκες των πελατών της, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και των δικών της δραστηριοτήτων.

Για παράδειγμα, η εταιρεία προσφέρει μια μηχανή τιμολόγησης βασισμένη στη μηχανική μάθηση (a machine learning-based pricing engine) για να τιμολογεί με ακρίβεια τους κινδύνους από την καθυστέρηση πτήσεων. Αυτό επιτρέπει την αυτοματοποιημένη πληρωμή απαιτήσεων και τη διαχείριση σε πραγματικό χρόνο. Είναι μια ευέλικτη λύση κλειστού τύπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες παραμετρικές προσφορές ασφάλισης, όπως η κάλυψη σεισμού.

Επιπλέον, οι τεχνολογικές εξελίξεις αναμένεται να αποφέρουν πολλά οφέλη στην ασφαλιστική βιομηχανία σε όλη την αλυσίδα αξίας (διανομή και πωλήσεις, underwriting, αποζημιώσεις, λύσεις και υπηρεσίες και επιχειρησιακή ραχοκοκαλιά). Η τεχνολογία μεταβάλλει επίσης τη φύση του ίδιου του κινδύνου –τόσο τον μετριασμό όσο και τη δημιουργία νέων κατηγοριών κινδύνου.

Ο επικεφαλής Αντασφάλισης της Swiss Re, κ. Moses Ojeisekhoba, ανάφερε σχετικά: «Κατά την άποψή μας, η προσπάθεια για την εύρεση διαφορετικών λύσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του χάσματος προστασίας είναι η μοναδική προσέγγιση που θα κάνει την ουσιαστική διαφορά. Βλέπουμε ήδη ότι διάφορα στοιχεία των νέων τεχνολογιών μας δίνουν την ευκαιρία να καταργήσουμε μερικά από τα εμπόδια. Στη Swiss Re βλέπουμε τους εαυτούς μας ως μέρος της λύσης και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας, τις κυβερνήσεις και άλλους εταίρους μας για να φέρουμε απτές καινοτομίες που θα βοηθήσουν στη μείωση του χάσματος».

Munich Re: Μεγαλώνει η απειλή από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου

κυβερνοασφαλίσεις

  • Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ψηφιακή και δικτυωμένη οικονομία
  • Το σημαντικότερο για τις επιχειρήσεις είναι να εξασφαλίσουν ότι έχουν την καλύτερη δυνατή τεχνική πρόληψη
  • Η Munich Re αναπτύσσει ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασφαλισμένους τη μέγιστη δυνατή προστασία

Η ψηφιοποίηση προσφέρει αναμφισβήτητα τεράστιες ευκαιρίες για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητά τους καθώς και να μειώσουν τους κινδύνους. Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα προϊόντα μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών.

Εντούτοις, η αυξημένη δικτύωση μηχανημάτων και ειδικότερα εξοπλισμού μπορεί επίσης να προκαλέσει πολύ περίπλοκους κινδύνους, όπως η κλοπή δεδομένων, οι διαταραχές στην αλληλεπίδραση μεταξύ δικτυωμένων μηχανών ακόμη και την κατάρρευση ολόκληρων γραμμών παραγωγής και αλυσίδων εφοδιασμού.

Το οικονομικό κόστος των επιθέσεων μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο υπερβαίνει ήδη τις απώλειες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Όταν, μάλιστα, επηρεάζονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι επιθέσεις αυτές μπορούν ακόμα και να απειλήσουν την ίδια την ύπαρξή τους.

Οι μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες μέχρι σήμερα είναι αυτές που προκλήθηκαν από ransomware και κακόβουλο λογισμικό, ειδικά τα WannaCry και NotPetya, τα οποία, λόγω της αυξανόμενης διασύνδεσης της οικονομίας, έχουν οδηγήσει όλο και περισσότερο σε διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας και απώλεια δεδομένων.

Αυτή η τάση θα συνεχιστεί καθώς όλο και περισσότερα μηχανήματα και συσκευές συνδέονται μεταξύ τους.

Η ζήτηση για πρόληψη και ασφάλιση αυξάνεται καθώς οι εταιρείες αναγνωρίζουν την έκθεσή τους και επιδιώκουν την προστασία τους από τις οικονομικές συνέπειες των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Ενώ το 2017 το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς ανήλθε σε 3,5 – 4 δις. δολάρια, μέχρι το 2020 το μέγεθος αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 8 – 9 δις. δολάρια.

Ωστόσο, η ασφάλιση είναι μόνο μία πτυχή. Εξίσου σημαντική είναι η πρόληψη μέσω τεχνικών μέτρων, καθώς και η ταχεία ανταπόκριση και ο περιορισμός των ζημιών σε περίπτωση απώλειας.

«Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δικτυωμένη οικονομία. H Munich Re πραγματοποιεί πολύ στοχοθετημένες επενδύσεις σε τεχνογνωσία και ανάπτυξη δικτύων για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και των ασφαλιστικών προϊόντων. Μαζί με τους συνεργάτες τεχνολογίας, θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε λύσεις για αυτούς τους κινδύνους στο μέλλον», επεσήμανε ο κ. Torsten Jeworrek, μέλος ΔΣ της Munich Re.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Munich Re προσφέρει στους πελάτες της λύσεις που περιλαμβάνουν πολλά περισσότερα από μια απλή αποζημίωση. Οι λύσεις αυτές απευθύνονται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτό που προσφέρεται κυμαίνεται από μια ποικιλία τεχνικών υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρων πρόληψης των απωλειών, τη συνεχή παρακολούθηση των προτύπων ασφαλείας των τεχνικών εγκαταστάσεων, των ειδικών ασφαλιστικών προϊόντων, μέχρι την εγκληματολογική έρευνα σε περίπτωση απώλειας και ανάκτησης δεδομένων. Επομένως, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν τις εργασίες τους πιο γρήγορα.

Η Munich Re διαθέτει επίσης μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των ασφαλιστών στο σχεδιασμό των ασφαλιστικών προϊόντων, το underwriting και τη διαχείριση απαιτήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος και οι επενδύσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή νέων ασφαλιστικών προϊόντων στην αγορά μπορούν να μειωθούν.

Η εμπειρία της Munich Re δείχνει ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο από πολύ εξειδικευμένες εταιρείες τεχνολογίας, ειδικά από τον τομέα του λογισμικού, του hardware και της ασφάλειας των τεχνολογιών πληροφορικής, προκειμένου να εφαρμόζονται τα ταχύτατα μεταβαλλόμενα πρότυπα τεχνολογίας και να διασφαλιστεί ότι η εκτίμηση των κινδύνων και η ανάπτυξη λύσεων είναι πάντα επίκαιρα.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς στην περίπτωση των κυβερνοκινδύνων, τα ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τους φυσικούς κινδύνους, έχουν μικρή σημασία για τα πιθανά μελλοντικά γεγονότα.

Ο κίνδυνος μεταβάλλεται συνεχώς λόγω των ταχέων εξελίξεων στην τεχνολογία και της αυξανόμενης διασυνδεσιμότητας. Επιπλέον, οι νομικές και πολιτικές εξελίξεις αυξάνουν τον κίνδυνο αλλαγής.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας