Στον κλάδο της Νομικής προστασίας κατά το 2016 σημειώθηκε παραγωγή από πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ύψους €36,2 εκατ., μειωμένη κατά 2,9% έναντι του 2015.

Στον κλάδο δραστηριοποιήθηκαν 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2016, εκ των οποίων δύο ήταν εξειδικευμένες στον κλάδο Νομικής προστασίας (παρείχαν μόνο τον συγκεκριμένο κλάδο). Η συμμετοχή του κλάδου στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθηκε στο 1,8% το 2016 (2015: 1,9%).

Από την έρευνα της ΕΑΕΕ καταγράφηκαν τα παρακάτω μεγέθη του κλάδου για το 2016:

  • Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ:403.947
  • Πλήθος δηλωθεισών ζημιών:088
  • Ποσά πληρωθεισών ζημιών (€):020.900
  • Απόθεμα εκκρεμών ζημιών (€):082.321

Οι ασφαλιστικοί δείκτες των επιμέρους καλύψεων διαμορφώθηκαν ως εξής:

  Αυτοκίνητα Οικογένεια Επιχειρήσεις Λοιπές Σύνολο
Συχνότητα ζημιών

0,3%

25,9%

84,4%

0,3%

0,6%

Μέση ζημία (€)

383

110

228

86

267

 

Η παραγωγή του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) 59,0%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 29,3%, η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) 0,9% και οι απευθείας πωλήσεις 10,8%.

Ολόκληρη η μελέτη της ΕΑΕΕ για τη Νομική Προστασία εδώ.

Προηγούμενο άρθροΝα αποδοθούν ευθύνες για τα ανασφάλιστα ζητά ο Πρόεδρος του ΕΕΑ
Επόμενο άρθροΗ ιδιωτική ασφάλιση αναδείχτηκε σε εκδήλωση του ΡΕΥΜΑτος