Οικονομικά Μεγέθη

€11,9 δις τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου Allianz το 2019

Ο Όμιλος Allianz πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα το 2019 παρά την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, με αύξηση εσόδων κατά 5,9% και λειτουργικά κέρδη €11,9 δισ., πάνω από το μισό του στόχου που είχε θέσει για το 2019.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 6,1% σε €7,9 δισ., ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 8,4% στα €18,90. Πολύ ισχυρή ήταν και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) 13,6%.

Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης με βάσει το Solvency II διαμορφώθηκε στο 212% στο τέλος του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με το τέλος του τρίτου τριμήνου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ύψους 9,60 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 6,7% –πρόκειται για την έβδομη αύξηση στη σειρά. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους μέχρι €1,5 δισ.

Κατά το 4ο τρίμηνο του 2019, τα εσωτερικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα €2,8 δισ. Το ίδιο διάστημα τα καθαρά κέρδη για τους μετόχους αυξήθηκαν κατά 9,5% σε €1,9 δισ.

Το 2020, ο στόχος για λειτουργικά κέρδη, ύψους €12,0 δισ., αυξήθηκε κατά 4,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο στόχο, συν-πλην €500 εκατ. για την περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων, κρίσεων ή φυσικών καταστροφών.

Η Allianz βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Renewal Agenda 2.0.

«Το 2019 ήταν μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά όσον αφορά τα αποτελέσματα για τον όμιλο Allianz. Αυτό αντανακλά την εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων και τη δέσμευση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού μας. Η Allianz πραγματοποίησε σημαντικά στρατηγικά βήματα το 2019, όπως οι εξαγορές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βραζιλία και η ανάληψη της πρώτης ασφαλιστικής συμμετοχής στην Κίνα. Επίσης, συμβάλλουμε στην κοινωνία: Ως ένας από τους εμπνευστές της νεοσυσταθείσας από τον ΟΗΕ Asset Owner Alliance, δεσμευθήκαμε να μετατρέψουμε τα επενδυτικά μας χαρτοφυλάκια σε μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, μέχρι το 2050», δήλωσε ο κ. Oliver Bäte, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz SE.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας