Εκπαίδευση

Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2022

Επίκαιρου ενδιαφέροντος θεματικά αντικείμενα, που ισχυροποιούν ακόμη πιο πολύ την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εμπεριέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2022 του Ε.Ι.Α.Σ, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.

Αναλυτικά, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου αναπτύσσεται κατά το μήνα Σεπτέμβριο, ως εξής:

Τρίτη και Πέμπτη, 13 και 15 Σεπτεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20

Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 16:00, Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 16:00

Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 16:00, Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 16:00

Τρίτη και Πέμπτη, 20 και 22 Σεπτεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20

Έναρξη: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
Ειδικώς, τα εν λόγω Προγράμματα υλοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning και παραμένουν «ανοικτά» επί τέσσερις (4) εβδομάδες, προς τον σκοπό της εμπρόθεσμης ολοκλήρωσής τους.

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022, 16:00 – 19:20

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών επιλέγει τα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος, επί τη βάσει των κριτηρίων της επικαιρότητάς τους, των μαθησιακών ενδιαφερόντων του εκπαιδευτικού του κοινού, των εξελίξεων στην ασφαλιστική αγορά, εγχώρια και διεθνή, και των αναγκών που θέτουν υπόψη του οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και οι συλλογικοί τους φορείς. Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου ανταποκρίνεται θετικά στα ενδιαφέροντα «όμορων» αγορών, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της τραπεζικής αγοράς και της αγοράς παροχής υπηρεσιών υγείας.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας