Οικονομικά Μεγέθη

Δυνατό ξεκίνημα το πρώτο τρίμηνο του 2021 για την Allianz

H Allianz είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα το 2021 και εξακολούθησε την επιτυχή πορεία της εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας. Ο όμιλος σημείωσε ισχυρή απόδοση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με σημαντική ανάκαμψη στην κερδοφορία των κλάδων Περιουσίας και Ατυχημάτων, καθώς και στους κλάδους Ζωής και Υγείας.

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6% σε 41,4 (1ο 2020: 42,6) δις ευρώ και ήταν σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 44,8% σε 3,3 (2,3) δις ευρώ, με τη συνεισφορά όλων των επιχειρηματικών τομέων.

Στους κλάδους Περιουσίας και Ατυχημάτων, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν ιδιαίτερα, λόγω του αποτελέσματος underwriting , το οποίο οφείλεται στην εξομάλυνση των απαιτήσεων από φυσικές καταστροφές.

Στους κλάδους Ζωής και Υγείας τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των επενδυτικών περιθωρίων.

Η αύξηση των λειτουργικών κερδών στο Asset Management οφείλεται στον υψηλότερο μέσο όρο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τρίτων, τα αυξημένα τέλη απόδοσης και την ισχυρή πειθαρχία όσον αφορά τα κόστη. Τα καθαρά έσοδα που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 83,4% σε 2,6 (1,4) δις ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των λειτουργικών κερδών και σε μικρότερο βαθμό λόγω βελτιωμένου μη λειτουργικού αποτελέσματος μετά από χαμηλότερες απομειώσεις. Οι υψηλότεροι φόροι εισοδήματος είχαν ελαφρώς αντισταθμιστικό αποτέλεσμα. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν 85,2% σε 6,23 (3,36) ευρώ. Η ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) ανήλθε σε 16,7% (πλήρες έτος 2020: 11,4%). Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης Solvency II διαμορφώθηκε στο 210% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, σε σύγκριση με το 207% στο τέλος του 2020.

«Η Allianz ξεκίνησε τη χρονιά με εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα για το 2021 και μας κάνει να είμαστε σίγουροι για την επίτευξη των στόχων μας για το 2021», δήλωσε ο Oliver Bäte, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz SE.

«Είδαμε ισχυρά αποτελέσματα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Καθώς η καλά διαφοροποιημένη δραστηριότητά μας έχει διαχειριστεί πολύ καλά τις προκλήσεις της πανδημίας, βλέπω σαφώς μια επιστροφή στην κανονική μας κερδοφορία», δήλωσε ο Giulio Terzariol, CFO της Allianz SE. «Με τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την υγιή κεφαλαιακή θέση, η Allianz έχει τα εφόδια για να αναπτυχθεί κερδοφόρα».

Ασφαλίσεις Περιουσίας: Ισχυρή κερδοφορία με Combined Ratio στο στόχο του 93%

Το σύνολο των εσόδων στις Ασφαλίσεις Περιουσίαςανήλθε σε €19,7 (20,3) δις. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Προσαρμοσμένη σε ισοτιμία ξένου νομίσματος και ενοποιήσεις η εσωτερική ανάπτυξη κατέγραψε πορεία  -1,6%, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης 4,8% του όγκου εργασιών και της θετικής επίδρασης 3,5% των τιμών. Οι κύριοι συντελεστές αυτής της μείωσης ήταν οι Allianz Partners, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Αντίθετα, ιδιαίτερα οι AGCS, Euler Hermes και Τουρκία σημείωσαν θετική εσωτερική ανάπτυξη.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 46,6% στα €1,5 δις. το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το σημαντικά υψηλότερο αποτέλεσμα αναδοχής επωφελήθηκε από τη μείωση των απωλειών από φυσικές καταστροφές και τη μικρή επιβάρυνση λόγω Covid-19. Ο δείκτης εξόδων βελτιώθηκε επίσης ελαφρά. Το Combined ratio βελτιώθηκε κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες σε 93,0% (97,8) το πρώτο τρίμηνο του 2021. «Οι κλάδοι Περιουσίας και Ατυχημάτων είναι σε καλή κατάσταση όπως φαίνεται από το υγιές combined ratio.  Βλέπω σαφή πρόοδο ως προς τον ετήσιο στόχο μας του 93% που υποστηρίζεται από την ισχυρές επιδόσεις στο underwriting», δήλωσε ο Giulio Terzariol.

Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας: Ισχυρή αύξηση της νέας επιχειρηματικής αξίας και του λειτουργικού κέρδους

Το PVNBP, η παρούσα αξία ασφαλίστρων νέων εργασιών, αυξήθηκε στα 19,5 (18,0) δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε υψηλότερες πωλήσεις unit linked προϊόντων στην Ιταλία και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Το New Business Margin (κερδοφορία νέων εργασιών) αυξήθηκε στο 2,9% (2,7), καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις από τα μειωμένα επιτόκια αντισταθμίστηκαν πλήρως από την τιμολογιακή αναπροσαρμογή των προϊόντων και τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος με τη συνεχιζόμενη μετάβαση σε προτιμώμενες προϊοντικές γραμμές. Η New Business Value (αξία νέων εργασιών) αυξήθηκε στα 558 (494) εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε 1,2 (0,8) δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της βελτίωσης των επενδυτικών περιθωρίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι θετικές εξελίξεις στην αγορά οδήγησαν κυρίως σε υψηλότερα έσοδα από επενδύσεις. Στη Γερμανία και στη Γαλλία παρατηρήθηκαν χαμηλότερες απομειώσεις, σε σύγκριση με το υψηλό επίπεδο που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020. Άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν ήταν τα υψηλότερα τέλη διαχείρισης που συνδέονται με τα προϊόντα unit linked στην Ιταλία.

«Οι ισχυρές επιδόσεις ως προς τις νέες εργασίες και η αύξηση των λειτουργικών κερδών δείχνουν σαφώς ότι ο κλάδος Ζωής & Υγείας βρίσκεται σε καλή κατάσταση», δήλωσε ο Giulio Terzariol. «Το επιχειρηματικό μας μείγμα έχει βελτιωθεί περαιτέρω και συμβάλλει θετικά στα υγιή περιθώρια. Αναμένω συνεχή σταθερή λειτουργική απόδοση σε αυτόν τον επιχειρηματικό τομέα».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας