Εταιρείες

Δύναμις Α.Ε.Γ.Α.: Σύσταση Ιδρύματος Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Σε μια πρωτοβουλία που σηματοδοτεί και προδιαγράφει τη μελλοντική της πορεία, στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, ενώ υποδηλώνει και τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της, προχωρά η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική. Συστήνει το δικό της Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού & Συνεργατών (ΤΕΑ ΔΥΝΑΜΙΣ-ΓΕΝΚΑ Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο, με τη δημοσίευση του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ξεκινήσει επισήμως τη λειτουργία του.

Το ΤΕΑ της εταιρείας απευθύνεται και στο δυναμικό της ΓΕΝΚΑ Εμπορική Α.Ε., καθώς και στους συνεργάτες της με έμμισθη ή όχι σχέση.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, διαθέτει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μια ουσιαστική βάση στήριξης, όχι μόνο σε επίπεδο εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά και σύνταξης, εφόσον τα κεφάλαια που συγκεντρωθούν είναι ικανοποιητικά.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ παραμένει προσηλωμένη στην προαγωγή του «Πολιτισμού στην Ασφάλιση». Με τη σύσταση του Ταμείου μεριμνά για τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με το δυναμικό της και με το δίκτυο των συνεργατών της μέσα από την παροχή σημαντικών ωφελειών για το κοινό τους μέλλον. 

Το Τ.Ε.Α. ΔΥΝΑΜΙΣ – ΓΕΝΚΑ Ν.Π.Ι.Δ. θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με 101 μέλη, ο Μ.Ο. ηλικίας των ασφαλισμένων μελών διαμορφώνεται στα 42 έτη, στοιχείο που επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι η ίδρυσή του T.E.A. πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός μακροχρόνιου πλάνου συνέχισης των 45 ετών λειτουργίας της ΔΥΝΑΜΙΣ και των 145 ετών της ΓΕΝΚΑ.

Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., κ. Ιωάννης Τζανάκος, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία και σε συνταξιοδοτικά θέματα, «Επειδή το ασφαλιστικό επάγγελμα είναι ανθρωποκεντρικό, η ΔΥΝΑΜΙΣ σκοπεύει να στηρίξει τους ανθρώπους της να αλλάξουν νοοτροπία και ταυτόχρονα να αποταμιεύσουν. Το ΙΕΣΠ / ΤΕΑ που ιδρύεται είναι εξαιρετικό εργαλείο, αφού ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη συνοχή των ενδιαφερόμενων μερών, επιτρέποντας σε εργαζόμενους και συνεργάτες να επιλέξουν προαιρετικά να συμπορευτούν με την εταιρία μας. Τέλος, για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του εγχειρήματος, η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ εγγυάται την κάλυψη του λειτουργικού κόστους του ταμείου».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας