Εταιρείες

Δύναμις Α.Ε.Γ.Α.: Ο CEO Ι. Τζανάκος για το παρόν και το μέλλον των Τ.Ε.Α.

Σημαντικά στοιχεία για το παρόν και για το μέλλον των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, σε νομοθετικό και σε λειτουργικό επίπεδο, προκειμένου να συντελέσουν στη στήριξη των δομών, των κοινωνικών συστημάτων και φυσικά των πολιτών, έδωσε με την εξειδίκευση και με την τεχνογνωσία που διαθέτει στο θέμα ο κ. Ιωάννης Τζανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. & μέλος επιτροπής Occupational Pensions Stakeholder Group, EIOPA.

Ο κ. Ι. Τζανάκος ανέδειξε τη σημασία ανάπτυξης του θεσμού και απέδειξε στην πράξη τις επισημάνσεις του, ανακοινώνοντας την απόφαση της ΔΥΝΑΜΙΣ να δημιουργήσει το δικό της Τ.Ε.Α./Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Τόνισε την ανάγκη εγρήγορσης των θεσμικών φορέων, την ενεργοποίηση των ιδιωτών και φυσικά τον συντονισμό όλων, προκειμένου να καλυφθεί χαμένος χρόνος, καθώς ο θεσμός των Τ.Ε.Α. δεν έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Κατά την παρουσία του στο 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που οργανώθηκε από την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. σε συνεργασία με την ethosEvents στις 22 και στις 23/2/2022, ο κ. Τζανάκος επιγραμματικά, μεταξύ άλλων, επισήμανε:

  • Την ταχέως εξελισσόμενη αλλαγή στην συνταξιοδοτική αγορά της Ε.Ε.
  • Ότι η ανεπτυγμένη αγορά συντάξεων που ευρωπαϊκά προωθείται, θα οδηγήσει τις αποταμιεύσεις σε επενδύσεις μακροπρόθεσμες, πράσινες και βιώσιμες.
  • Τη θέσπιση στην Ευρώπη ενιαίων κανόνων σχετικά με τη διανομή και την εποπτεία συνταξιοδοτικών προϊόντων.
  • Τη δημιουργία ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων όπου επόπτες και ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν πρόσβαση σε συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα
  • Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αναμένεται να ωφελήσει τους ευρωπαίους καταναλωτές, αφού προβλέπει περισσότερες επιλογές για τους αποταμιευτές και εντονότερο ανταγωνισμό, καθώς οι πάροχοι και τα συνταξιοδοτικά προϊόντα που θα πωλούνται σε κάθε χώρα αυξάνονται.
  • Οι εξελίξεις καθιστούν την Ελλάδα ιδανική χώρα υποδοχής αλλοδαπών Τ.Ε.Α./Ι.Ε.Σ.Π., αφού ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης είναι ελάχιστα ανεπτυγμένος
  • Πολιτεία και εποπτεία, πρέπει να επιδιώξουν ένα σχέδιο δράσης που να βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα, που δεν θα αιφνιδιάσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, που θα καταρτιστεί μετά από διαβούλευση και θα προβλέπει περίοδο προσαρμογής.

Δείτε επίσης:

Επαγγελματικά Ταμεία & Ιδιωτική Ασφάλιση: Κοινά προβλήματα και προοπτικές

Πολυεργοδοτικά ταμεία: Νέος δρόμος ανάπτυξης εργασιών για τις ασφαλιστικές εταιρείες


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας