Άρθρα

Διδάσκει η αποτυχία των Τραπεζών στις Ασφαλίσεις

Με αφορμή την επικέντρωση στις πρακτικές των Τραπεζών και τους τρόπους που αυτές προσκτούν ασφαλιστικές εργασίες –όχι μόνον παραγωγή– θέλουμε να καταθέσουμε τα εξής:

Πρώτον, ανέκαθεν οι Τράπεζες, παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα, ενδιαφέρονταν για τις ασφαλιστικές εργασίες, στις οποίες διέκριναν σημαντικό όφελος προσπορισμού κερδών. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, εκδηλώθηκαν άπειρες προσπάθειες και κατά κανόνα ναυάγησαν.

Όμως, οσάκις επιχειρήθηκαν και πριν καταλήξουν στην αποτυχία, αναστάτωναν την αγορά, έθιγαν συμφέροντα και “γεννούσαν επιχειρηματικά πλάνα”.

Τον Οκτώβριο του 1990, ο Διοικητής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κ. Δημήτρης Γερμίδης, δήλωνε: «(…) Ξένος οίκος έχει αναλάβει τη μελέτη-καταγραφή της οικονομικής κατάστασης της ΕΘΝΙΚΗΣ και του ΑΣΤΕΡΑ και μέσα στο 1991 με διαφανείς διαδικασίες οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες θα αναζητήσουν εταίρο μειοψηφίας, για να συμμετάσχει σ’ αυτές με ποσοστό μέχρι 40% (…). Μιλάμε πλέον για απόφαση, όχι για προθέσεις».

Αργότερα, ο αείμνηστος Διοικητής της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μιχάλης Βρανόπουλος έκανε λόγο για τα δικά του …πλάνα, που αφορούσαν τον ΦΟΙΝΙΚΑ. Τότε ακριβώς η «Ασφαλιστική Αγορά» σημείωνε (Απρίλης 1991, τεύχος 170, σελ. 16): «Άποψή μας είναι ότι όχι μόνον οι “θυγατέρες” της ΕΤΕ, αλλά και της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ θα …εκποιηθούν».

Έχουν περάσει είκοσι πέντε χρόνια και …ο χορός καλά κρατεί.

Δεύτερον, ας θυμηθούμε τις ιδιωτικές τράπεζες και την … “ασφαλιστική” τους συμπεριφορά.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ –τότε– ΠΙΣΤΕΩΣ νυν ALPHA BANK επιχείρησε πρώτη απ’ όλες την υλοποίηση του …bancassurance, με την εντυπωσιακή συνεργασία της με τον  Όμιλο GENERALI. Το εγχείρημα κράτησε δεν κράτησε μία δεκαετία και διελύθη εις τα εξ ων συνετέθη.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και μετά η EUROBANK – ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ άρχισε συνεργαζόμενη με την ALLIANZ αλλά και την ALICO επί προεδρίας Γόντικα, συγκρότησε αργότερα ασφαλιστικό πρακτορείο και στη συνέχεια ίδρυσε τη EUROLIFE ERB Ασφαλιστική.

Σήμερα, η ανακεφαλαιοποιημένη τράπεζα εξετάζει σοβαρά την ασφαλιστική της δραστηριότητα, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων της Solvency II  και της Βασιλεία…

Στα ψιλά, οι δραστηριότητες των μικρών και εξαφανισθεισών τραπεζών, όπως NOVA BANK, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΜΑΡΦΙΝ, ΚΥΠΡΟΥ, κ.ά., κ.ά., που είχαν άδοξη, αν και θορυβώδη ασφαλιστική παρουσία …για λίγο!

Τρίτον, καταληκτικά των πιο πάνω πολύ επιγραμματικών, σημειώνουμε ότι τα παραδείγματα αποτυχημένης δραστηριότητας των Τραπεζών στις ασφαλιστικές εργασίες οφείλονται σε έναν και μόνον λόγο. Λόγο που δεν έχει να κάνει με τις οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες.

Ο λόγος είναι ότι οι Τραπεζίτες, είτε ιδιώτες είτε διορισμένοι υπάλληλοι, δεν αντέχουν και δεν επιδέχονται ούτε την ασφαλιστική επιστήμη ούτε την ασφαλιστική επιχειρηματικότητα. Αφ’ υψηλού και κατ’ ανάγκην καταφεύγουν στην “άσκηση” για “πρόσκτηση” ή “συνεργασία” και δι’ ολίγον!                                                 

Δ.Ρ.

ΥΓ.: Μάθαμε πως για λογαριασμό της Πειραιώς το …μάρμαρο πλήρωσε, ύστερα από την κινητοποίηση των ασφαλιστών ο κ. Σωτήρης Συρμακέζης.
Ασφαλώς, η ευθύνη της διαχείρισης του Bancassurance, εκτός από συνέδρια και ημερίδες, έχει και άλλες ευθύνες, όπως απεδείχθη.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας