DBRS Morningstar: Οι τράπεζες θα απορροφήσουν τις ζημιές από τη χρεοκοπία της SVB

1820

Η χρεοκοπία της Silicon Valey Bank (SVB) πυροδοτεί απότομες ρευστοποιήσεις στον κλάδο, καθώς οι τράπεζες αντιμετωπίζουν εξονυχιστικούς ελέγχους για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές ισολογισμού. Παρόλα αυτά, η DBRS Morningstar εκτιμά ότι τουλάχιστον οι τράπεζες που η ίδια αξιολογεί διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και σταθερή χρηματοδότηση και κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα αναταραχή της αγοράς.

Η VB Financial Group (SVB, χωρίς αξιολόγηση από την DBRS Morningstar) χρεοκόπησε στις 10 Μαρτίου. Πρόκειται για την πρώτη χρεοκοπία τράπεζας στις ΗΠΑ από το 2020 και τη μεγαλύτερη χρεοκοπία από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-09.

Η SVB ήταν μια τράπεζα με ενεργητικό $209 δισ., που επικεντρωνόταν στην τραπεζική για τις βιομηχανίες τεχνολογίας και βιοεπιστημών και τους χορηγούς τους. Ιστορικά, αυτό το λειτουργικό μοντέλο είχε οδηγήσει σε ισχυρές αποδόσεις, ταχεία ανάπτυξη και ισχυρά επίπεδα χρηματοδότησης καταθέσεων. Ωστόσο, μετά από έναν θεαματικό κύκλο, που περιλάμβανε χαμηλά επιτόκια, άφθονες χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων και ευκαιρίες απόσυρσης, που εκτόξευσαν τις αποτιμήσεις, η πολιτική σκλήρυνσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ οδήγησε σε χαμηλότερες αποτιμήσεις, λιγότερη χρηματοδότηση από τους επενδυτές και αυξημένη ανάγκη για ρευστότητα των νεοφυών επιχειρήσεων, γεγονός που συνέβαλε στην εκροή καταθέσεων από τη SVB.

Στις 8 Μαρτίου 2023, η SVB πούλησε $21 δισ. σε επενδυτικούς τίτλους, με ζημιά $1,8 δισ. (μετά από φόρους), στην προσπάθεια να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια. Ακολούθησε ένα κύμα φυγής των καταθετών και στις 9 Μαρτίου αποσύρθηκαν από την τράπεζα καταθέσεις ύψους $42 δισ., ποσό που αντιστοιχούσε στο 25% περίπου των συνολικών καταθέσεων, με την πίεση της επακόλουθης κρίσης ρευστότητας να οδηγεί την τράπεζα σε κατάρρευση.

Παράλληλα, προκλήθηκαν, επίσης, σημαντικές ρευστοποιήσεις στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα στις ΗΠΑ και όχι μόνο, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν σημαντικές μη πραγματοποιηθείσες ζημίες στους ισολογισμούς τους, λόγω των σημαντικά υψηλότερων επιτοκίων.

Σύμφωνα με την DBRS Morningstar, οι τράπεζες που η ίδια αξιολογεί διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και σταθερή χρηματοδότηση και κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα αναταραχή της αγοράς. Η εταιρεία αξιολόγησης αναμένει ότι, μετά την ταχεία αύξηση των επιτοκίων, ορισμένες τράπεζες θα επανατοποθετήσουν τα χαρτοφυλάκια τίτλων τους, πουλώντας τίτλους με χαμηλότερες αποδόσεις και επανεπενδύοντας τα έσοδα σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με ζημίες. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί ότι οι τράπεζες που η ίδια καλύπτει με την αξιολόγησή της είναι σε θέση να απορροφήσουν αυτές τις πιθανές ζημιές μέσω των κερδών και των ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Την ίδια στιγμή, μέτρα λαμβάνουν και οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, μετά την πτώχευση ακόμη μιας τράπεζας το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαρτίου (της Signature Bank, με ενεργητικό ύψους $110,4 δισ. στο τέλος του 2022 και χωρίς αξιολόγηση από την DBRS Morningstar), οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι όλοι οι καταθέτες, τόσο της SVB όσο και της Signature Bank, θα αποζημιωθούν, ενώ έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου. Επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός προγράμματος τραπεζικής προθεσμιακής χρηματοδότησης (Bank Term Funding Program). Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα επιλέξιμα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να ενεχυριάζουν τίτλους υψηλής ποιότητας στην ονομαστική τους αξία για να λάβουν δάνεια διάρκειας έως και ενός έτους. Αυτό θα αποτρέψει τα πιστωτικά ιδρύματα από το να αναγκαστούν να πουλήσουν τους τίτλους αυτούς με ζημία, για να καλύψουν πιθανές ανάγκες ρευστότητας. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα σημείωσε, επίσης, ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τυχόν περαιτέρω πιέσεις ρευστότητας που ενδέχεται να προκύψουν. Κατά την άποψη της DBRS Morningstar, αυτό θα βοηθήσει τις αγορές να ηρεμήσουν και θα παράσχει πρόσθετη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της πιθανότητας μετάδοσης.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΣύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ν. Λάρισας: Εκδήλωση Γενικής Συνέλευσης και κοπή πίτας
Επόμενο άρθροΝέο κεφάλαιο για το ασφαλιστικό γραφείο Σύμβουλοι Ασφα – Λύσεων/ Protect Insurance by Zoi Georgiadou