Με αφορμή την εξαιρετική επίδοση που κατέγραψε η MetLife στον κύκλο εργασιών ασφαλίσεων Ζωής το 2017, μας μίλησε ο κ. Δημήτρης Βασιλειάδης, Διοικητικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, για έναν από τους τομείς στους οποίους η MetLife έχει μακρά εμπειρία και αναγνωρισμένη επιτυχία. Οι ασφαλίσεις Υγείας είναι κομμάτι της εξειδίκευσης της MetLife και θα μπορούσαν να αποτελέσουν σήμερα μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Υπάρχει αυξημένη ζήτηση στις ασφαλίσεις του κλάδου και πώς αξιοποιείται; Πώς αξιολογείται η συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας; Η αγορά προασπίζεται μέσω του συλλογικού της οργάνου τα συμφέροντα των εταιρειών και των ασφαλισμένων;
Η συζήτηση για τις ασφαλίσεις Υγείας είναι διαρκής και ενδιαφέρουσα, και ο κ. Βασιλειάδης δίνει μέσα από τις απαντήσεις του επί του θέματος την οπτική μιας κορυφαίας στον κλάδο ασφαλιστικής εταιρείας.

Συνέντευξη στην Αμαλία Ρουχωτά

Με βάση τη σημαντική εμπειρία σας στους κλάδους Υγείας, Ατυχημάτων και Ομαδικών Ασφαλίσεων, εντοπίζετε τα τελευταία χρόνια αυξημένη ζήτηση από τους Έλληνες καταναλωτές σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα (πρωτοβάθμια φροντίδα, νοσοκομειακές καλύψεις); Πώς ανταποκρίνεται προϊοντικά η Metlife σε αυτή τη ζήτηση;
Δ.Β.: Τα αποτελέσματα του πρώτου εννιαμήνου του 2017, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται σημαντική αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών ασφαλίσεων Ζωής της τάξης του 6,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, είναι πολύ ενθαρρυντικά για τη ΜetLife. Σωστά επομένως διαπιστώνετε αυξημένη ζήτηση. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση, πολλαπλάσια του μέσου όρου της αγοράς, επιβεβαιώνει τις σωστές επιλογές της εταιρείας και την καλή της προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα.

Οι ασφαλισμένοι αναζητούν αξιόπιστες λύσεις, που θα τους δώσουν εναλλακτικές απέναντι στα κρατικά ταμεία και τους δημόσιους φορείς υγείας και θα ανακουφίσουν την ανησυχία τους. Η MetLife τους δίνει ακριβώς τις λύσεις αυτές, και όσον αφορά στη νοσοκομειακή τους κάλυψη –πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια– και όσον αφορά στην αποταμίευσή τους.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια κάλυψη, παρέχουμε αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις νοσοκομειακής περίθαλψης με ευέλικτα προγράμματα, όπως το ABC Health Care και το MetLife HealthNet, που έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των παροχών, ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη και σε κάθε ηλικία (εκπιπτόμενο, θέση νοσηλείας, συνεργαζόμενα νοσοκομεία), και αντίστοιχα του ύψους του ασφαλίστρου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων μας.

Είναι λογικό ότι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συνεπάγεται και αυξημένο κόστος. Πώς απαντά η Εταιρεία στο αίτημα των καταναλωτών για πιο προσιτά από άποψη κόστους προϊόντα που, ωστόσο, θα πληρούν τα υψηλά στάνταρ που παραδοσιακά θέτει η MetLife για τις υπηρεσίες της;
Δ.Β.: Η δημιουργία αξίας για τον πελάτη μας αποτελεί διαχρονική δέσμευσή μας προς όλους τους ασφαλισμένους μας. Αυτό σημαίνει ότι επιδίωξή μας είναι πάντα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην καλύτερη δυνατή σχέση κόστους/αξίας.

Καταλαβαίνουμε την αγωνία των Ελλήνων ασφαλισμένων και την ανασφάλεια από τη συνεχή μείωση των εισοδημάτων τους, γι’ αυτό και είναι και δική μας προτεραιότητα να διαπραγματευόμαστε με τους συνεργάτες μας παρόχους υπηρεσιών υγείας, ώστε να παραμένουν τα οφέλη για τους ασφαλισμένους στο ακέραιο, ενώ παράλληλα να συγκρατούνται τα κόστη στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. κόστη τα οποία επηρεάζονται από τη συνολική κατάσταση της οικονομίας της χώρας αλλά και άλλους αστάθμητους παράγοντες, όπως οι αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ στα νοσήλια, η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και άλλοι.

Στη MetLife έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, το Advanced Benefit Club, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιατρικών υπηρεσιών με συμβεβλημένα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, μέσω του οποίου διασφαλίζουμε την παροχή πολλών προνομίων που διευκολύνουν και ανακουφίζουν τους ασφαλισμένους μας, σε ανταγωνιστικές τιμές ή και δωρεάν, όπως εκπτώσεις στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα νοσηλείας, δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.

Είναι γεγονός ότι ο χώρος των παρόχων υπηρεσιών υγείας έχει κατορθώσει να δημιουργήσει ένα σχεδόν ενιαίο μέτωπο ως προς τη διαχείριση των σχέσεών τους με τον κύριο πελάτη τους, τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πώς αξιολογείτε αντίστοιχα τη στάση των ασφαλιστικών εταιρειών;
Δ.Β.: Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαχειρίζεται ξεχωριστά τις συμφωνίες της με τους παρόχους υγείας, όπως άλλωστε προβλέπουν και οι κανόνες περί ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Υγείας της Ε.Α.Ε.Ε. υπάρχει καλή συνεργασία, καλό κλίμα και κυρίως κατανόηση και καλή διάθεση συνεργασίας μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών σε κεντρικά ζητήματα, ώστε, πάνω απ’ όλα, να διασφαλίζεται το συμφέρον των ασφαλισμένων μας.

Στις συνεργασίες της MetLife με ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα) έχετε εντοπίσει στρεβλώσεις ή πρακτικές που λειτουργούν ζημιογόνα για την ασφαλιστική εταιρεία και εν τέλει τον ασφαλισμένο; Πώς τα διαχειρίζεστε;
Δ.Β.: Στη MetLife έχουμε καταφέρει να έχουμε τους καλύτερους ιδιωτικούς παρόχους υγείας. Το δίκτυο Advanced Benefit Club, που σας ανέφερα και παραπάνω, αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει τα περισσότερα και πιο αναγνωρισμένα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα στην Αττική και την περιφέρεια, καθώς και πάνω από 2.000 κορυφαίους γιατρούς και επιστήμονες σε όλη την επικράτεια.

Με όλους έχουμε καταφέρει να έχουμε άριστη συνεργασία, η οποία διέπεται από κλίμα αμοιβαίας κατανόησης των αναγκών των ασφαλισμένων και συνεργασίας για την εξεύρεση τρόπων να εξυπηρετούνται σωστά και αποτελεσματικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει κακές πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία μας και το υψηλό επίπεδο των παροχών μας. Σε περίπτωση που κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, τότε προβαίνουμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυσή τους και, εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, διακόπτουμε τη συνεργασία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 2011-2015, η ιδιωτική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας, ειδικά από το 2012 και εξής, είναι αυξημένη, ωστόσο μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτής προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτό (γιατί ο καταναλωτής τελικά προτιμά να πληρώσει ιδιωτικά και όχι να συνάψει ένα ασφαλιστήριο υγείας);
Δ.Β.: Οι έρευνες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, τόσο από τη MetLife όσο και από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, δείχνουν ότι οι Έλληνες έχουν αποδεχτεί ότι δεν μπορούν να τα περιμένουν πια όλα από το κράτος και στρέφονται προς άλλες λύσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί που αρχίζουν σιγά σιγά να κάνουν πια λόγο για ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι καθόλου λίγοι.

Όπως σας είπα και παραπάνω, η MetLife σημειώνει σημαντική αύξηση στον συνολικό κύκλο εργασιών της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τα τελευταία χρόνια, μας εμπιστεύθηκαν 20% περισσότεροι ασφαλισμένοι!

Η τελευταία έρευνα της MRB δείχνει ότι το 62% των ερωτώμενων βλέπει θετικά τον κλάδο μας, ως εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση για την υγεία και για τη σύνταξη, ενώ η ιδιωτική ασφάλιση εμφανίζεται ως τρίτη βασική προτεραιότητα, μετά την εκπαίδευση των παιδιών και τα βασικά αγαθά για να ζεις, σε πιθανή βελτίωση του εισοδήματος.

Εντούτοις, αν και ο πολίτης καταλαβαίνει πια την ανεπάρκεια του κρατικού συστήματος ασφάλισης, διστάζει να κάνει το βήμα προς την ιδιωτική ασφάλιση. Αν και η αγορά μας παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και ο κόσμος αναγνωρίζει ότι πρέπει να στραφεί σε εμάς για να ασφαλιστεί, μόλις 1 στους 10 δηλώνουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συμβόλαιο.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι η δική μας ευθύνη να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του κλάδου μας και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του, να τον ενημερώσουμε για το νέο, αυστηρό εποπτικό πλαίσιο και τη σημαντική συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά και τις δικές μας πρωτοβουλίες, να τεθούν αυστηρά κριτήρια ελέγχου.

Με βάση την εμπειρία σας ως υπεύθυνος του τομέα ασφαλίσεων υγείας στη MetLife, θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένος από τη διαχρονική προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο ασφαλίσεων υγείας από τον συλλογικό φορέα, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος;
Δ.Β.: Ναι. Γίνεται μία σημαντική προσπάθεια από τον φορέα μας τα τελευταία χρόνια, ώστε να διασφαλιστούν και να προωθηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την ιδιωτική ασφάλεια υγείας.

Η μελέτη που έγινε πρόσφατα για τη σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα στον χώρο της υγείας αλλά και η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Ένωση για τη δημιουργία του Δείκτη Υγείας των παλαιών νοσοκομειακών προγραμμάτων, με τον ΙΟΒΕ, αποτελούν σημαντικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτήν, ενώ θα υπάρξουν και άλλες.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε έντονη δραστηριοποίηση από παρόχους υπηρεσιών υγείας, κυρίως διαγνωστικά κέντρα, που προσεγγίζουν απευθείας τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (για να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες τους και να εξελίξουν τη συνεργασία τους). Θα λέγατε ότι υπάρχει πεδίο ανταγωνισμού με τις ασφαλιστικές εταιρείες; Πώς αντιλαμβάνεστε στη MetLife τον διακριτό ρόλο του συμβούλου, της ασφαλιστικής εταιρείας και του παρόχου υπηρεσιών υγείας απέναντι στον καταναλωτή;
Δ.Β.: Κάθε μέρος οφείλει να εστιάζει στον διακριτό του ρόλο και να εξασφαλίζει ότι προστατεύονται κυρίως τα συμφέροντα των πελατών.

Εμείς στη MetLife, από την πλευρά μας, φροντίζουμε να προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα προγράμματα στους ασφαλισμένους μας και να τα σχεδιάζουμε με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Φροντίζουμε να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, να αξιοποιούμε την τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας αλλά και να εκπαιδεύουμε επαρκώς το παραγωγικό δυναμικό μας, ώστε να διατηρούμε την αξιοπιστία μας και να διαθέτουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα που και η νομοθεσία επιβάλλει.

Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας οφείλουν, από τη δική τους πλευρά, να εστιάζουν στην παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας και να αναβαθμίζουν συνεχώς τις εγκαταστάσεις τους και την τεχνογνωσία τους.

Μέσω της εστίασης στον διακριτό ρόλο του καθενός και την καλή συνεργασία, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα βγουν κερδισμένα: ασφαλιστικός σύμβουλος, πάροχοι υγείας, ασφαλιστικές εταιρείες και κυρίως οι ασφαλισμένοι μας.

Προηγούμενο άρθροAllianz Risk Barometer: οι κορυφαίοι εταιρικοί κίνδυνοι για το 2018
Επόμενο άρθροΗ ασφαλιστική βιομηχανία στον αστερισμό των Millennials