Διεθνή

COP26: Τι προτείνουν οι ασφαλιστές για πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κατασκευές

Εν όψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής COP26, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων (GFIA) δημοσίευσε σήμερα (25/10/2021) τις 3 βασικές αρχές της για πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κατασκευές.

Η έννοια της «καλύτερης οικοδόμησης και ανοικοδόμησης» χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης μετά από φυσικές καταστροφές και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών και των κατασκευών και την επιτυχή εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων.

Δεδομένου ότι οι φυσικοί κίνδυνοι αυξάνονται, τόσο ως προς τη συχνότητα όσο και ως προς τη σοβαρότητα, οι εκτιμήσεις για την κλιματική προσαρμογή θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των κανόνων και των διαδικασιών που ακολουθούνται στις κατασκευές.

Ως εκ τούτου, η GFIA προτείνει να ακολουθούνται τρεις βασικές αρχές για ανθεκτικές και βιώσιμες κατασκευές:

  • Πιο ανθεκτικές κατασκευές— Για παράδειγμα, προκειμένου να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενες καταστροφές, οι ολόιδιες ανακατασκευές μετά από φυσική καταστροφή δεν θα πρέπει να είναι προεπιλογή. Η καλύτερη ανοικοδόμηση, με πιο ανθεκτικό τρόπο, είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των καταστροφικών κινδύνων.
  • Κατασκευές με πράσινα υλικά και στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας — Τα αειφόρα/ανακυκλωμένα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και την ανάπτυξη πράσινων υποδομών.
  • Συγχρηματοδότηση για καλύτερη ανθεκτικότητα — Αν η ανοικοδόμηση απαιτεί βελτιώσεις της ανθεκτικότητας που περιέχουν νέα στοιχεία και υπερβαίνουν, για παράδειγμα, την αποζημίωση του ασφαλιστή, θα πρέπει να παρέχεται συμπληρωματική χρηματοδότηση από τις δημόσιες αρχές, π.χ. με τη μορφή άτοκου τραπεζικού δανείου. Επιπλέον, πραγματοποιώντας μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις σε υποδομές, εκπληρώνοντας παράλληλα τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποστηρίζουν τόσο τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα όσο και τη διαθεσιμότητα ασφαλιστικής προστασίας.

Να σημειωθεί ότι η GFIA πραγματοποιεί, στις 4 Νοεμβρίου, ειδικό webinar (μπορείτε να εγγραφείτε εδώ), με τίτλο: «Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία – βασικός εταίρος στη δημιουργία πιο βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας