Μείωση 61,8% κατέγραψαν οι πληρωθείσες αποζημιώσεις του κλάδου ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων το 2020. Οι δηλωθείσες ζημίες ελαττώθηκαν κοντά στο μισό (-46,3%), παρόλο που το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευταία χρόνια παρέμεινε σχετικά σταθερό.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ.

Στην έρευνα για το 2020 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 4 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο της κάλυψης των πληρωμάτων πλοίων μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Συνολικά 977 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2020 (1.013 αντίστοιχα το 2019). Δηλώθηκαν 1.494 ζημιές (2.781 το 2019) για τις οποίες πληρώθηκαν €0,4 εκατ. και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 0,9 εκατ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2019 ήταν €1,1 εκατ. και €1,55 εκατ.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2020 (για το 2019 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: ενώ παρέμεινε σχετικά σταθερό με μια μικρή μείωση το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευταία χρόνια, ελαττώθηκαν κοντά στο μισό (-46,3%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Σαν αποτέλεσμα, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις μειώθηκαν σε ποσό (-61,8%), ενώ μείωση κατέγραψε και το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (-42%).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (66,7% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (17,7% αντίστοιχα).

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία και τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, τα οποία συλλέχθηκαν για το 2020, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων και εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχούν σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Αναλυτικά η έρευνα εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΤο Παρόν στον αγώνα κατά του Καρκίνου του Μαστού
Επόμενο άρθροCOP26: Τι προτείνουν οι ασφαλιστές για πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κατασκευές