Οι Ειδήσεις

Capital SAVE από την Interamerican

Την ανάγκη της συστηματικής αποταμίευσης έρχεται να καλύψει η Interamerican με το νέο πρόγραμμα Capital SAVE, που αποτελεί ενιαίο συνταξιοδοτικό-αποταμιευτικό (unit linked) προϊόν τακτικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια και απλή ασφάλεια Ζωής μειουμένου κεφαλαίου εφάπαξ πληρωμής με αξία εξαγοράς.

Το Capital SAVE απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους και να αποταμιεύσουν ένα κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας την αποταμίευσή τους από την πρώτη ημέρα. Βασικά πλεονεκτήματα του νέου προγράμματος Interamerican Capital SAVE, που έχει ελάχιστη διάρκεια δέκα έτη, είναι:

  • η προστασία του στόχου αποταμίευσης, μέσω ασφαλιζομένου κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής – ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της αποταμίευσης
  • οι χαμηλές τακτικές καταβολές, που ξεκινούν από 50 ευρώ μηνιαίως, με δυνατότητα εκτάκτων καταβολών από 300 μέχρι 10.000 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση της αποταμίευσης
  • η επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας της αποταμίευσης
  • η πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, με ελάχιστο ποσόν επένδυσης 600 ευρώ.

Ειδικότερα ως προς το επενδυτικό σκέλος, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ανοικτής αρχιτεκτονικής του Capital με πληθώρα αμοιβαίων κεφαλαίων, από τα οποία υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κατά την έκδοση και κατά την αλλαγή επενδυτικής πολιτικής, που μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Στη λήξη του προγράμματος, ο ασφαλισμένος λαμβάνει τον λογαριασμό επένδυσης εφάπαξ ή σε προκαθορισμένες δόσεις.

Tο Capital SAVE έρχεται να εμπλουτίσει το «Σύστημα Αποταμίευσης και Επένδυσης Interamerican Capital». Το Σύστημα χαρακτηρίζεται από δύο πυλώνες, αυτόν της αποταμίευσης-σύνταξης μέσω του νέου προγράμματος περιοδικών καταβολών Capital SAVE και αυτόν της επένδυσης, μέσω του προγράμματος εφάπαξ καταβολής Capital INVEST. Οι δύο πυλώνες θα έχουν κοινή πλατφόρμα το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι επενδυτικοί οίκοι σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους περιορισμούς για την ανάληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πραγματοποίησε, σεμινάρια εξειδικευμένων τεχνικών πωλήσεων στο Capital SAVE, με εισηγήτριες τις Αλέκα Σκούρα και Έλφη Λαμπρούλη, εξειδικευμένες σε θέματα εκπαίδευσης τεχνικών πωλήσεων. Το διήμερο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν 150 επιλεγμένοι συνεργάτες της εταιρείας, είχε ως στόχους:

•    την αφομοίωση τεχνικών πώλησης χωρίς απομνημόνευση

•    την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσω εξάσκησης με πραγματικά δεδομένα/προϊόντα (Capital SAVE)

•    τη βελτίωση της ευελιξίας στην επικοινωνία με τον πελάτη

•    τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις πωλήσεις.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας