20 C
Athens
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Ανακοίνωση της ΟΑΣΕ για τις εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

Με αφορμή τη συμφωνία για τις εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, η ΟΑΣΕ εξέδωσε στις 23 Ιανουαρίου την παρακάτω ανακοίνωση:

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ  ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Στις  19/1/2017 το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας  μας  ενέκρινε το σχέδιο συμφωνίας Ο.Α.Σ.Ε.Ε.Α.Ε.Ε.  για την επαναφορά των εργοδοτικών  εισφορών των ασφαλιστικών εταιριών στο Επικουρικό Ταμείο του κλάδου μας ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω της ψήφισης του ν. 4254/2014 με τον οποίο καταργήθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές από 1/1/2015, το Ταμείο εισέπραξε, για το έτος 2015,  με βάση την μεταβατική συμφωνία που έγινε μεταξύ Ο.Α.Σ.Ε.Ε.Α.Ε.Ε.  , το 60 % των εισφορών αυτών. Από 1/1/2016 το Ταμείο δεν εισπράττει  πλέον καμιά εργοδοτική εισφορά. Γίνεται κατανοητό ότι παρά την διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου, η  μη καταβολή των εργοδοτικών εισφορών θα επέφερε σημαντικές μειώσεις των  παροχών του.

Η Ο.Α.Σ.Ε. αντιμετώπισε το θέμα αυτό έγκαιρα και  υπεύθυνα. Μετά από πολύμηνες δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες ,  πέτυχε  μια συμφωνία που επαναφέρει τις εργοδοτικές εισφορές  στο Ταμείο, διασφαλίζοντας περαιτέρω την βιωσιμότητά του με την διατήρηση των εσόδων και των παροχών του σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. .

Με βάση τα συμφωνηθέντα, από 1.1.2016, ο υπολογισμός των εργοδοτικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών εταιριών θα  γίνεται  επί  διπλής  βάσης  όπως  περιγράφεται  παρακάτω:

6% επί της μισθοδοσίας εκάστου εργαζομένου, υπολογιζόμενο με όριο ανώτατου μηνιαίου μισθού (plafond) το ποσό των 1.750 € και επιπλέον το 40% των εργοδοτικών εισφορών, όπως υπολογίζονταν και πριν το 2015  με βάση τα έσοδά τους από ασφάλιστρα. Επιπλέον για τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρίες θα υπάρχει ανώτατο όριο στο σύνολο των εισφορών τους, όπως παραπάνω περιγράφονται, το οποίο ορίζεται ως εξής:

1. Για τα έτη 2016 -2020 δεν θα ξεπερνά το 12% της συνολικής μισθοδοσίας τους.

2. Για τα έτη 2021-2025 δεν θα ξεπερνά το 11% της συνολικής μισθοδοσίας τους και

3. Για τα έτη 2026 και έπειτα δεν θα ξεπερνά το 8% της συνολικής μισθοδοσίας τους.

Όσον αφορά στις παροχές του Ταμείο και πάντα με βάση τα αναλογιστικά του στοιχεία, οποιαδήποτε αναπροσαρμογή απαιτείται να γίνει στα ποσά των καταβαλλόμενων συντάξεων, θα εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους του Ταμείου κατά το ίδιο ποσοστό.

Τέλος, η Ε.Α.Ε.Ε. συμφωνεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις του Καταστατικού του Ταμείου που θα επιτρέψουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει και να υλοποιήσει την παροχή   παιδικών κατασκηνώσεων.

Σημειώνουμε ότι επιβεβαιώνεται  για μια φορά ακόμη η ορθότητα της επιλογής  μας να μετατρέψουμε το Ταμείο μας, σε Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής ασφάλισης (ΝΠΙΔ), την ευθύνη της διοίκησης του οποίου  έχουν από κοινού Εργαζόμενοι – Εργοδότες – Συνταξιούχοι, με καθοριστική πλειοψηφία των ασφαλισμένων του.

Επισημαίνουμε ότι ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών του και κυρίως η ορθή διαχείριση των αποθεματικών του, από την 1/3/2013 που ανεξαρτητοποιήθηκε, διασφάλισαν την καταβολή συντάξεων σε πολύ ανώτερο επίπεδο από αυτές του Ενιαίου επικουρικού ταμείου μισθωτών, στο οποίο θα εντασσόμασταν.

Συναδέλφισες και συνάδελφοι,

Το 2012 (Απόφαση Ο.Α.Σ.Ε. για  ανεξαρτητοποίηση), το 2013 (1ο έτος λειτουργίας του ως ΝΠΙΔ) και το 2017 (Επαναφορά εργοδοτικών εισφορών), θα μείνουν ως έτη ορόσημα τόσο στην ιστορία του κλαδικού μας Επικουρικού Ταμείου όσο και στην πορεία της Ο.Α.Σ.Ε. .

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τις επιλογές των εργαζομένων και επιβεβαιώνει την ορθότητα της άποψης της Ο.Α.Σ.Ε ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου  έχουν την επάρκεια και την  ικανότητα  να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποθέσεις τους.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωσή σας  για την συμφωνία μετά την έγκριση από τα όργανα του Ταμείου των  απαιτούμενων τροποποιήσεων στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς του.

 Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε

 Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας

               Χρήστος Παπαδόγιαννης  Μανώλης Χατζάκης

Διαβάστε επίσης: ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ: ΕΑΕΕ και ΟΑΣΕ κατέληξαν σε συμφωνία.

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας