Προϊόντα

Capital SAVE: Νέο συνταξιοδοτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα από την Interamerican

Την ανάγκη της συστηματικής αποταμίευσης έρχεται να καλύψει η Ιnteramerican με το νέο πρόγραμμα Capital SAVE, που αποτελεί ενιαίο συνταξιοδοτικό-αποταμιευτικό (unit linked) προϊόν τακτικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια και απλή ασφάλεια Ζωής μειουμένου κεφαλαίου εφάπαξ πληρωμής με αξία εξαγοράς.

Το Capital SAVE απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους και να αποταμιεύσουν ένα κεφάλαιο για τις σπουδές των παιδιών τους, εξασφαλίζοντας την αποταμίευσή τους από την πρώτη  ημέρα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία απλοποιεί και αναβαθμίζει το Σύστημα Επένδυσης και Αποταμίευσης Ιnteramerican Capital.

Βασικά πλεονεκτήματα του νέου προγράμματος Ιnteramerican Capital SAVE, που έχει ελάχιστη διάρκεια δέκα έτη, είναι:

  • η προστασία του στόχου αποταμίευσης, μέσω ασφαλιζομένου κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής – ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της αποταμίευσης
  • οι χαμηλές τακτικές καταβολές, που ξεκινούν από 50 ευρώ μηνιαίως, με δυνατότητα εκτάκτων καταβολών 300 – 10.000 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση της αποταμίευσης
  • η επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας της αποταμίευσης
  • η πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά*, με ελάχιστο ποσόν επένδυσης 600 ευρώ.

Ειδικότερα ως προς το επενδυτικό σκέλος, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Ανοικτής Αρχιτεκτονικής του Capital με πληθώρα αμοιβαίων κεφαλαίων, από τα οποία υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κατά την έκδοση και κατά την αλλαγή επενδυτικής πολιτικής, που μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Στη λήξη του προγράμματος, ο ασφαλισμένος θα λάβει τον λογαριασμό επένδυσης εφάπαξ ή σε προκαθορισμένες δόσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία βελτιώνει, με απλοποίηση, το Σύστημα Αποταμίευσης και Επένδυσης Ιnteramerican Capital. Το Σύστημα χαρακτηρίζεται εφεξής από δύο πυλώνες, αυτόν της αποταμίευσης-σύνταξης μέσω του νέου προγράμματος περιοδικών καταβολών Capital SAVE και αυτόν της επένδυσης, μέσω του προγράμματος εφάπαξ καταβολής Capital INVEST. Οι δύο πυλώνες θα έχουν κοινή πλατφόρμα το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι επενδυτικοί οίκοι σε Ελλάδα και εξωτερικό*.

*Η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους περιορισμούς για την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας