Capital PENSION: εναλλακτική – συμπληρωματική σύνταξη από την Interamerican

1583
Interamerican Capital Pension

Η Interamerican προσαρμόζει τη στρατηγική ανάπτυξη του πελατολογίου της και στον τομέα της αποταμίευσης και των επενδύσεων, εστιάζοντας στην αναδυόμενη ανάγκη συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης. Οι δραματικές μεταβολές στην κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις καθιστούν επιτακτική την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και η εταιρεία εισήγαγε κατά το τελευταίο δίμηνο στην πλατφόρμα του Συστήματος Capital το πρόγραμμα Interamerican Capital PENSION, με εντυπωσιακά αποτελέσματα διάθεσης στην αγορά από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων.

Το πρόγραμμα αντιστοιχίζει λύσεις στους τρεις συνήθεις τύπους σύνταξης της κοινωνικής ασφάλισης: με τη δημιουργία κεφαλαίου ζωής έναντι της σύνταξης γήρατος, με την ασφάλιση εισοδήματος έναντι της σύνταξης αναπηρίας και με την ασφάλιση ζωής έναντι της σύνταξης χηρείας.

Βασικά πλεονεκτήματα του Interamerican Capital PENSION, που έχει ελάχιστη διάρκεια δέκα ετών, είναι:

  • οι χαμηλές τακτικές καταβολές, που ξεκινούν από 50 ευρώ μηνιαίως, με δυνατότητα εκτάκτων καταβολών από 600 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση της αποταμίευσης
  • η επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας της αποταμίευσης
  • η πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, με ελάχιστο ποσόν επένδυσης τα 600 ευρώ
  • η προστασία του στόχου αποταμίευσης σε περίπτωση απώλειας ζωής, μέσω ασφαλιζομένου κεφαλαίου, που φθάνει μέχρι 6.000 ευρώ.

Το Capital PENSION εμπλουτίζει το «Σύστημα Αποταμίευσης και Επένδυσης Interamerican Capital». Επενδυτικά, η πλατφόρμα ανοικτής αρχιτεκτονικής Capital παρέχει τη δυνατότητα στον επενδυτή της ελεύθερης επιλογής από το εύρος των αμοιβαίων κεφαλαίων που διατίθενται κατά την έκδοση του επενδυτικού-αποταμιευτικού ασφαλιστηρίου, καθώς και τη δυνατότητα αλλαγής της επενδυτικής πολιτικής με διαφοροποίηση επιλογών σε αμοιβαία κεφάλαια, που μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Στη λήξη του προγράμματος, ο ασφαλισμένος λαμβάνει τον λογαριασμό επένδυσης εφάπαξ ή σε προκαθορισμένες δόσεις.

Προσαρμοσμένο στη λογική των προσιτών ασφαλίστρων, το Capital PENSION αποτελεί μια ορθολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση το «εισοδηματικού σοκ» κατά την τρίτη ηλικία καθώς και κάθε απρόβλεπτης ανάγκης, εφόσον η συνταξιοδοτική αποταμίευση και οι ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχει, διασφαλίζουν ροές εισοδήματος. Το πρόγραμμα Capital PENSION συμπληρώνει ουσιαστικά στο «Σύστημα Capital», στον πυλώνα αποταμίευσης-σύνταξης, το πρόγραμμα Capital SAVE. Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων της πλατφόρμας Capital διαχειρίζονται επενδυτικοί οίκοι σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους ισχύοντες περιορισμούς για την ανάληψη.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Interamerican Research Center, οι πολίτες, στο σημερινό περιβάλλον της αβεβαιότητας, από την πρώτη περίοδο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (25-24 ετών) πρέπει να προετοιμάζονται για αναπάντεχα γεγονότα, δημιουργώντας ένα κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης το οποίο προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ύψος των εισοδημάτων δύο ετών, παράλληλα με ασφάλιση υγείας, ζωής και ανικανότητας. Το άριστο ποσοστό αποταμίευσης-επένδυσης επί του ετησίου εισοδήματος, κατά τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, κυμαίνεται περί το 10%. Για τη συνταξιοδοτική περίοδο, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να προετοιμάζονται μετριάζοντας σταδιακά τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους, με έμφαση στο εισόδημα και όχι στην υπεραξία των αποδόσεων, ενώ κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης προτεραιότητα αποτελεί ο έλεγχος της υγείας και η ποιότητα ζωής.

Προηγούμενο άρθροΜινέττα Care με προσιτά ασφάλιστρα και δωρεάν ασφάλιση παιδιών έως 14 ετών από τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική
Επόμενο άρθροΗ Interlife χορηγός στον 2ο Μαραθώνιο Κρήτης