Εταιρείες

Ασφάλιστρα Υγείας: Νομοθέτηση κανόνων για την αναπροσαρμογή τους

Χωρίς εκπροσώπηση του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με θέμα τα ασφάλιστρα στα ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θ. Μητράκου,  στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας. 

Το θέμα της σύσκεψης, όπως το έθεσε ο Γενικός Γραμματέας, κ. Α. Παπαδεράκης, αφορούσε στην αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, με αφορμή σχετικές  καταγγελίες καταναλωτών που υποβάλλονται στη  Γενική Γραμματεία.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, «στη σύσκεψη τονίστηκε καταρχήν από τους συμμετέχοντες, τόσο η υποχρέωση τήρησης κεφαλαιακής επάρκειας και αποθεματικών για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, όσο και η διασφάλιση της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις που καλούνται να αναλάβουν.

Αναγνωρίζοντας ότι στην ασφαλιστική αγορά και δη στα ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, υπάρχει συχνά πρόβλημα ελλιπούς ενημέρωσης του καταναλωτή, όλες οι πλευρές επεσήμαναν το αναφαίρετο δικαίωμα του ασφαλισμένου να μπορεί, στο πλαίσιο σύναψης μιας ασφαλιστικής σύμβασης, να εκτιμά την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων βάσει κριτηρίων διαφανών και αντικειμενικά ελέγξιμων. Συμφωνήθηκε ότι η διαμόρφωση της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων βάσει όρων σαφώς προσδιορισμένων, θα πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέλημα όλων των εμπλεκόμενων και αρμόδιων φορέων και ιδιαίτερα των ασφαλιστικών εταιρειών».

Οι πρωτοβουλίες της πολιτείας, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, θα επικεντρωθούν στη νομοθέτηση επιπλέον κανόνων, ώστε να υπηρετείται η αρχή της διαφάνειας στις ρήτρες αναπροσαρμογής των συμβολαίων και να κατοχυρώνεται η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας