Άρθρα

Ασφάλιση Οικοδομών στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση

Είτε ως κατοικίες είτε ως επαγγελματικά κτήρια, οι οικοδομές αποτελούν έναν κύριο τομέα ασφάλισης. Στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, οι παρούσες αξίες ασφάλισης οικοδομών, όπως επί παραδείγματι η τιμή των €1.000/τ.μ. για μία μέσης ποιότητας κατασκευή αστικής κατοικίας, είναι πλέον ανεπαρκείς, όπως εξηγεί ο κ. Δημήτρης Καράμπελας. Θεωρεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν άμεσα τις τιμές ασφάλισης των ακινήτων και προτείνει συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης στις προκαθορισμένες τιμές ασφάλισης των κατοικιών.

Του Δημήτρη Καράμπελα, Χημικού Μηχανικού Ε.Μ.Π.

Όλοι μας βιώνουμε τη σημερινή πρωτοφανή παγκόσμια πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί από το 2020 με την επέλευση της πανδημίας, από το 2021 με την τότε εν πολλοίς ανεξήγητη εκτίναξη των τιμών ενέργειας, τροφίμων και υλικών και με την έκρηξη του ουκρανικού πολέμου στις αρχές του 2022, ο οποίος κορυφώνει την ανησυχία και την αβεβαιότητα της ανθρωπότητας ως προς τις προσεχείς εξελίξεις.

Από τη σκοπιά του παρατηρητή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποιες ενέργειες απαιτούνται, ώστε η αγορά αυτή να καταφέρει να προσαρμόσει, όσο αυτό είναι εφικτό, τα δεδομένα και τους όρους λειτουργίας της στη νέα πραγματικότητα, που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς. Επειδή το ασφαλιστικό αντικείμενο στηρίζεται στην ορθή αποτίμηση των οικονομικών αξιών των προς ασφάλιση αντικειμένων, θεωρούμε ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μεθόδους και στα κριτήρια καθορισμού αυτών των οικονομικών μεγεθών. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο πλέον κρίσιμο σημείο στο οποίο πρέπει να εστιασθεί αυτή η προσπάθεια, και αυτό είναι οι αξίες ασφάλισης οικοδομών.

Οι οικοδομές, είτε κατοικίες είτε επαγγελματικά κτήρια, αποτελούν έναν κύριο τομέα ασφάλισης. Ως προς τις κατοικίες, από πολλών ετών έχει επικρατήσει η τυποποιημένη ασφάλιση, με πακέτα καλύψεων και προκαθορισμένη ελάχιστη τιμή καινούργιας ανακατασκευής 1.000/τ.μ. Στα επαγγελματικά κτήρια, δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή καινούργιου και αυτή εκτιμάται κατά περίπτωση.

Ως προς τις κατοικίες θεωρούμε ότι η τιμή των €1.000/τ.μ. επί σειρά ετών αποτελούσε μια λογική προσέγγιση για μια μέσης ποιότητας κατασκευή αστικής κατοικίας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλέον και προς απόδειξη αυτού θα ανατρέξουμε στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα στο ετήσιο αρχείο δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών, που από το 2015 μέχρι και το 2021 έχει ως εξής:

2015  Μέσος Ετήσιος Δείκτης  100

2016       »         »       »         98,3

2017       »         »       »         98,6

2018       »         »       »         99,5

2019       »         »       »         99,6

2020       »         »      »         99,3

2021       »         »       »       103,1

Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει η διακύμανση του μηνιαίου δείκτη του 2021 και του δείκτη Ιανουαρίου 2022, που είναι και το τελευταίο διαθέσιμο στοιχείο:

Ιανουάριος 2021: 100,2

Φεβρουάριος 2021: 100,5

Μάρτιος 2021: 100,9

Απρίλιος 2021: 101,4

Μάιος 2021: 102,1

Ιούνιος 2021: 102,6

Ιούλιος 2021: 103,1

Αύγουστος 2021: 103,6

Σεπτέμβριος 2021: 104,1

Οκτώβριος 2021: 105,2

Νοέμβριος 2021: 106,2

Δεκέμβριος 2021: 106,6

Ιανουάριος 2022: 107,5

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι από τις αρχές του 2021 έχει αρχίσει μια συνεχής, έντονα αυξητική πορεία του δείκτη, η οποία μάλιστα είναι υψηλότερη τους τελευταίους μήνες του 2021 και μετά βεβαιότητας αναμένεται αυτό να συνεχισθεί και να ενταθεί τους πρώτους μήνες του 2022. Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι η πορεία του επιμέρους δείκτη των υλικών κατασκευής «καύσιμα – ενέργεια – νερό», ο οποίος από τον Ιανουάριο 2021, που ήταν στο 102,1, έφθασε τον Ιανουάριο 2022 στο 140,7 και ευλόγως αναμένεται να εκτιναχθεί έτι περαιτέρω.

Όλα τα προαναφερθέντα οδηγούν στην αδήριτη ανάγκη να επανεξετασθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες οι προκαθορισμένες τιμές ασφάλισης των κατοικιών, διότι η ισχύουσα τιμή των €1.000/τ.μ. είναι πλέον ανεπαρκής. Η ανεπάρκεια αυτή, εάν δεν διορθωθεί, θα οδηγήσει σε σειρά προβλημάτων στις σχέσεις ασφαλιστή – ασφαλιζομένου, διότι όταν ο τελευταίος επιχειρήσει να επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει το σπίτι του, θα διαπιστώσει ότι η αποζημίωση δεν θα επαρκεί. Μια αύξηση της τάξης του 20%, στα 1.200/τ.μ., είναι κατά την άποψή μας η ελάχιστη ικανή να αντιμετωπίσει την καταιγίδα των επικείμενων αυξήσεων.

Αναφορικά με την ασφάλιση των επαγγελματικών κτηρίων, επισημαίνουμε την αναγκαία αντίστοιχη αύξηση των αξιών καινούργιας κατασκευής, καθότι οι σημερινές υπολογισμένες αξίες μάλλον δεν έχουν προλάβει να συμπεριλάβουν τις έντονες αυτές ανατιμήσεις.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας