Άρθρα

Τα deals της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

Το τίμημα των εξαγορών και η αξία των εταιρειών που εξαγοράστηκαν

Eurolife FFH, ERGO – ΑΤΕ, Generali – AXA, Εθνική Ασφαλιστική, NN – MetLife, Allianz – Ευρωπαϊκή Πίστη είναι οι 10 ασφαλιστικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στα μεγάλα deal εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

  • Πώς διαμορφώθηκαν σε βάθος 7ετίας τα Ίδια Κεφάλαια και η Παραγωγή Ασφαλίστρων των παραπάνω εταιρειών, προ και μετά τις εξαγορές;
  • Τι αυξομειώσεις καταγράφηκαν στο Δίκτυο Πωλήσεων και το Διοικητικό Προσωπικό τους;

Με πηγή την εκάστοτε ετήσια έκδοση «Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας», παραθέτουμε συγκεντρωμένα σε πίνακες τα παραπάνω μεγέθη, τόσο των εταιρειών που εξαγόρασαν όσο και εκείνων που εξαγοράσθηκαν.

Οι αριθμοί, συχνά, λένε περισσότερα από τα λόγια…

Ταυτόχρονα, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον κανόνα, ότι στις συγχωνεύσεις δεν αθροίζονται αριθμοί-μεγέθη αλλά εκτιμώνται προοπτικές. Αν σε μία αγορά θεωρείται κέρδος απλά η μείωση των παικτών και η κάρπωση των υφιστάμενων αποτελεσμάτων, τότε η αγορά στην οποία συμβαίνει αυτό δεν έχει προοπτική.

FAIRFAX – EUROLIFE FFH

Η Eurobank Ergasias A.E. ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για τη διάθεση του 80% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών στη Fairfax Financial Holdings Limited, στις 22 Δεκεμβρίου 2015, έναντι €316 εκατ. σε μετρητά. Τα ίδια κεφάλαια της Eurolife ERB Insurance Group, στις 31/12/2015, ανέρχονταν σε €294 εκατ.

Τα deals της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

ERGO* – ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Η εξαγορά της Αγροτικής Ασφαλιστικής από την ERGO ανακοινώθηκε την 1/8/2016. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε €90 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια της Αγροτικής ανέρχονταν, στις 31/12/2015, στα €174 εκατ. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 3/1/2018.

Τα deals της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς
Σημείωση: Στην έντυπη έκδοση, εκ παραδρομής, τα στοιχεία που αναφέρονται στο Δικτύο Πωλήσεων για τα έτη 2019 και 2020 είναι λάθος. Εδώ απεικονίζονται ορθά.

GENERALI – AXA

Η Generali υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της AXA Ασφαλιστικής, με τίμημα ύψους €167 εκατ., στις 31/12/2020. Τα ίδια κεφάλαια της ΑΧΑ, στις 31/12/2020, ανέρχονταν σε €171 εκατ. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 31/5/2021.

Τα deals της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

CVC – EΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners’ Fund VII ανακοινώθηκε στις 26/3/21. Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε €505 εκατ. για το 100% της εταιρείας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και €120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Τα ίδια κεφάλαια της Εθνικής, στις 31/12/2020, ανέρχονταν σε €1,22 δις. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές εκκρεμούσε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού (DG Comp).

Τα deals της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

NN HELLAS – METLIFE

Ο Όμιλος ΝΝ ανακοίνωσε την απόκτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της MetLife στην Πολωνία και στην Ελλάδα, έναντι €584 εκατ., στις 5/7/2021. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 31/1/2021. Τα ίδια κεφάλαια της MetLife Ελλάδας στις 31/12/2020 ανέρχονταν σε €196 ­εκατ.

Τα deals της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

ALLIANZ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz ανακοινώθηκε στις 11/2/2022. O Όμιλος Allianz θα καταβάλει €7,80 ανά μετοχή ή περίπου €207 εκατ., προκειμένου να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης μέσω των SPAs και της συνδυασμένης Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (ΠΔΠ). Τα ίδια κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Πίστης στις 31/12/2020 ανέρχονταν σε €154 εκατ. Εκκρεμούν οι εγκρίσεις των αρμόδιων Αρχών.

Τα deals της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας