Μελέτες

Ασφάλιση οχημάτων: Μικτές οι τάσεις στην Ευρώπη

Με διαφορετικούς ρυθμούς κινήθηκαν τόσο η αύξηση των ασφαλίστρων όσο και οι απαιτήσεις του κλάδου ασφάλισης οχημάτων στην Ευρώπη, όπως προκύπτει από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που διέθεσαν στην Insurance Europe 27 από τις 36 χώρες μέλη της και περιλαμβάνονται στην έκθεση «European insurance: Preliminary figures 2021».

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, καθώς τα μέτρα Covid-19 καταργήθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2021, η κυκλοφορία άρχισε να αυξάνεται και έγινε γενικά πιο έντονη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και δεν επανήλθε πλήρως στα προ της πανδημίας επίπεδα. Σε σύγκριση με το 2020, η χρήση των επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκε περισσότερο από ό,τι των ιδιωτικών, δεδομένου ότι η εργασία από το σπίτι παρέμεινε επιλογή για πολλούς ανθρώπους. Σε όλες σχεδόν τις αγορές που υποβάλλουν στοιχεία, οι δείκτες αποζημιώσεων ανέβηκαν μετά τη βουτιά που παρατηρήθηκε το 2020, όπως και τα combined ratios, αν και γενικά παρέμειναν σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνους του 2019.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ασφάλισης αυτοκινήτου συνέχισαν, επίσης, να χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό, ασκώντας πιέσεις στο μέσο ασφάλιστρο και, ως αποτέλεσμα, μειώνοντας το συνολικό όγκο των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων –όπως παρατηρήθηκε σε ορισμένες αγορές. Αυτό αφορούσε ιδιαίτερα τις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης οχημάτων (MTPL).

Σε ορισμένες αγορές, η οικονομική ανάκαμψη ενίσχυσε, επίσης, τον αριθμό των νεοασφαλιζόμενων οχημάτων, οδηγώντας σε αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η αύξηση του πληθωρισμού επηρέασε το κόστος των ανταλλακτικών, των επισκευών και των υπηρεσιών, τα οποία ήδη είχαν επηρεαστεί αρνητικά από τις δυσλειτουργίες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό άρχισε να αντανακλάται σε κάποιο βαθμό στα ασφάλιστρα του 2021 και είναι πιθανό να γίνει πιο εμφανές τα επόμενα χρόνια.

Αυτοί οι επιμέρους παράγοντες ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, οδηγώντας σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών, όπως δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Insurance Europe.

Ασφάλιση οχημάτων: Μικτές οι τάσεις στην Ευρώπη

Μεταβολές στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων

Ηνωμένο Βασίλειο

Ο αριθμός των συμβολαίων και το μέσο ασφάλιστρο μειώθηκαν. Το μέσο ασφάλιστρο μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2015. Το μέσο ασφάλιστρο άρχισε να αυξάνεται το 4ο τρίμηνο, λόγω της αύξησης του κόστους.

Γερμανία

Σημειώθηκε αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων κατά περίπου 1%, χαμηλότερη από τον μέσο όρο 3,1% ετησίως μεταξύ 2016 και 2019.

Γαλλία

Μέτρια αύξηση των ασφαλίστρων κατά 2,4%, από 2,8% το 2020.

Ισπανία

Η αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων ήταν μόλις 0,15% σε σχέση με το 2020 (-0,56% σε σχέση με το 2019), κυρίως λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της μειωμένης χρήσης οχημάτων. Τα συνολικά ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης Οχημάτων μειώθηκαν (-1,7%). Οι λοιπές καλύψεις (Other motor liabilities) αυξήθηκαν ελαφρώς (+2,1%). Το combined ratio του κλάδου αστικής ευθύνης οχημάτων ήταν 100% το 2021, από 102% το 2019. Για τις λοιπές καλύψεις το combined ratio ήταν 86,5% (88% το 2019).

Πορτογαλία

Μικρές αυξήσεις στα συνολικά ασφάλιστρα κατά 1,1% και του κλάδου MTPL κατά 0,4%. Το combined ratio για το σύνολο των μηχανοκίνητων οχημάτων αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2020.

Ιταλία

Τα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης Οχημάτων μειώθηκαν κατά 4,5%, ακολουθώντας την πτωτική τάση των μέσων ασφαλίστρων. Η Αστική Ευθύνη ήταν ο μόνος κλάδος που δεν κατέγραψε θετικό αποτέλεσμα το 2021. Οι λοιπές καλύψεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 6,5%. Αυτά τα συμβόλαια, που συχνά πωλούνται με νέα οχήματα, σημείωσαν ταχύτερη αύξηση το πρώτο εξάμηνο του 2021 και στη συνέχεια επιβραδύνθηκαν. Τα συνολικά ασφάλιστρα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 1% και το combined ratio αυξήθηκε σε 97,3% από 87,9%.

Φιλανδία, Σουηδία και Νορβηγία

Η αύξηση των ασφαλίστρων ήταν η υψηλότερη από το 2016, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων.

Πολωνία

Ισχυρή συνολική ανάπτυξη 5%, όπως σε κάθε τρίμηνο από το α’ τρίμηνο του 2019. Η αύξηση του κλάδου MTPL είναι πολύ πιο αργή, περίπου 2%.

Τσεχική Δημοκρατία

Τα συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 10,6% (ο ταχύτερος ρυθμός που έχει σημειωθεί ποτέ), ο κλάδος MTPL  κατά 7,1% και οι λοιπές καλύψεις κατά 14,7%. Πριν από την πανδημία, τα συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 8,1% στην τριετία και το 2020 κατά 7,2%. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των συμβολαίων, π.χ., τα συμβόλαια MTPL αυξήθηκαν κατά 9,2% το 2021, αλλά ο έντονος ανταγωνισμός διατήρησε σταθερό το μέσο ασφάλιστρο.

Ρουμανία

Το 80% σχεδόν του συνόλου των ασφαλίστρων του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων αντιστοιχούσε στην ασφάλιση οχημάτων. Τα συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 34%. Αύξηση παρατηρήθηκε στο μέσο ασφάλιστρο, καθώς μετά την πτώχευση του μεγαλύτερου ασφαλιστή αυτοκινήτων, οι ασφαλισμένοι αναγκάστηκαν να συνάψουν νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με συχνά υψηλότερες τιμές, με άλλους παρόχους, κατά το δεύτερο εξάμηνο. Μία ακόμα αιτία ήταν η αύξηση της συχνότητας των αποζημιώσεων στις ασφάλειες αστικής ευθύνης και τις λοιπές καλύψεις αυτοκινήτων.

Τουρκία

Τα ασφάλιστρα σε τουρκικές λίρες αυξήθηκαν κατά 20% το 2021, κυρίως λόγω του υψηλού πληθωρισμού, τη στιγμή που τα ασφάλιστρα σε ευρώ μειώθηκαν κατά 7,7%. Ο εξαιρετικά υψηλός πληθωρισμός (21,3% τον Δεκέμβριο του 2021, ο υψηλότερος των τελευταίων δύο δεκαετιών) επιβάρυνε τις αποζημιώσεις και το αποτέλεσμα μεταφέρθηκε στα ασφάλιστρα.

Ελλάδα

Καταγράφηκε ελαφρά αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων κατά 0,4%. Μείωση στον κλάδο MTPL κατά 0,9% και αύξηση των λοιπών καλύψεων κατά 4,7%.

Ασφάλιση οχημάτων: Μικτές οι τάσεις στην Ευρώπη

Απαιτήσεις

Οι παράγοντες που περιεγράφηκαν παραπάνω και κατηύθυναν την πορεία των ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων επηρέασαν κατά τον ίδιο τρόπο τις απαιτήσεις.

Η κυκλοφορία περισσότερων αυτοκινήτων στους δρόμους είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας των απαιτήσεων, σε σύγκριση με το 2020, αν και με διαφορετικούς ρυθμούς στις διάφορες αγορές.

Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, η συχνότητα των αποζημιώσεων για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (MTPL) αυξήθηκε μόνο κατά 0,46%, ενώ στην Ιταλία η αύξηση ήταν 18% (αλλά παρέμεινε ακόμα κάτω από τα επίπεδα του 2019). Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, η συχνότητα των απαιτήσεων παρέμεινε κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Ταυτόχρονα, το κόστος των αποζημιώσεων αυξήθηκε, λόγω του πληθωρισμού και των δυσχερειών στην προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευές. Οι αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες, επίσης, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον πληθωρισμό που παρατηρείται στο κόστους των ιατρικών υπηρεσιών.

Σε ορισμένες αγορές, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Μάλτα, οι συνολικές αποζημιώσεις παρέμειναν σημαντικά κάτω από τα επίπεδα του 2019, κυρίως λόγω της ακόμη χαμηλής συχνότητας απαιτήσεων, παρά την αύξηση του κόστους των αποζημιώσεων. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, το μέσο κόστος των αποζημιώσεων για αστική ευθύνη έναντι τρίτων αυξήθηκε σε €4.800 το 2021 από €4.560 το 2019.

Οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σχέση με το 2020, στην Τσεχία, με αύξηση 2,3% της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και 12,1% των λοιπών καλύψεων. Ωστόσο, οι συνολικές αποζημιώσεις παρέμειναν χαμηλότερες κατά 4% από ό,τι το 2019.

Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στο κόστος των απαιτήσεων στην Ισπανία: 7,6% στην ασφάλιση MTPL και 14,6% στις λοιπές καλύψεις. Η αύξηση αυτή συνεχίστηκε τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους και μάλιστα επιταχύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο. Η συχνότητα των απαιτήσεων αυξήθηκε, επίσης, αλλά παρέμεινε χαμηλότερη από το 2019.

Στη Γαλλία, οι συνολικές απαιτήσεις επέστρεψαν περίπου στα επίπεδα του 2019. Η συχνότητα των απαιτήσεων αυξήθηκε κατά 18,1% σε ετήσια βάση, με μικρή αύξηση των αποζημιώσεων για κλοπή (1,5%), αλλά σημαντικό άλμα σημείωσαν οι απαιτήσεις για σωματικές βλάβες (24,7%). Παρότι η συχνότητα των απαιτήσεων εξακολουθούσε να είναι χαμηλότερη από το 2019, η αύξηση του κόστους σήμαινε ότι οι συνολικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν ήταν σχεδόν στα επίπεδα του 2019.

Στη Σουηδία, ένας λόγος για την αύξηση του κόστους των αποζημιώσεων ήταν ότι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα υβριδικά αυτοκίνητα, των οποίων τα ανταλλακτικά είναι συνήθως ακριβότερα.

Στη Νορβηγία, οι εμπορικοί κλάδοι αυξήθηκαν κατά 32,9% μετά την επανέναρξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ οι κλάδοι προσωπικής ασφάλισης μειώθηκαν κατά 2,8%.

Στην Τουρκία, οι συνολικές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 16,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υπολογιζόμενες σε ευρώ, ενώ παρέμειναν κατά 6,3% χαμηλότερες σε σχέση με το 2019. Αυτό αποτελεί παράδειγμα της μεγεθυντικής επίδρασης του πληθωρισμού, καθώς η αύξηση του 2021 ήταν 52% σε τουρκικές λίρες.

Ολόκληρη η έκθεση της Insurance Europe εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας