Μελέτες

Ασφάλιση αυτοκινήτου: Αν και με απώλειες, ο σημαντικότερος κλάδος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν το 2015 (2014: 29) στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ή του Υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης. Η παραγωγή του κλάδου ήταν 1,08 δισ. € (2014: 1,23) και συμμετείχε με 29,0% στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων, ενώ οι καταβολές αποζημιώσεων εκτιμάται ότι ανήλθαν περίπου στο ύψος των €579 εκατ.  το 2015 (€648 εκατ. το 2014).

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ, σύμφωνα με την οποία, η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη των αυτοκινήτων είναι η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, της οποίας η παραγωγή μειώθηκε από το 1,03 δισ. € το 2014 στα 888 εκατ. € το 2015 (-13,5%).

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων έτους 2015, η κατηγορία επιβατικά-ταξί αποτελεί το 71,7% του πλήθους οχημάτων, ενώ επί του ποσού των δηλωθεισών ζημιών αντιστοιχεί στο 77,8% του συνόλου.

Τα τροχαία ατυχήματα στα οποία περιλαμβάνονταν νεκροί και τραυματίες μειώθηκαν το 2015 έναντι του 2014 και έφθασαν τις 11,6 χιλιάδες. Αντίθετα, οι νεκροί αυξήθηκαν από 793 το 2014 σε 805 το 2015, ενώ οι τραυματίες (βαριά και ελαφρά) μειώθηκαν. Οι κυριότερες αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων οφείλονται στην κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, την απόσπαση προσοχής και την υπερβολική ταχύτητα.

Αναλόγως του είδους του ατυχήματος, τα περισσότερα θανατηφόρα αποδίδονται στις συγκρούσεις, τις εκτροπές και τις παρασύρσεις πεζών.

Σχετικά με τις κλοπές τροχοφόρων, η Ελληνική Αστυνομία πληροφορεί ότι τελέστηκαν περί τις 26,5 χιλιάδες κλοπές και 673 απόπειρες. Από τα παραπάνω περιστατικά, περίπου 8 χιλιάδες εξιχνιάστηκαν. Ο αριθμός των κλοπών είναι αυξημένος σε σχέση με το 2014, το ίδιο όμως ισχύει και για τις εξιχνιάσεις.

Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, ο κλάδος αυτοκινήτου είναι επίσης πολύ σημαντικός. Κατείχε μερίδιο αγοράς 38,5% επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών ενώ η παραγωγή του αυξήθηκε κατά 0,1% το 2014 και έφτασε τα 130,5 δισ. €.

Περισσότερα εδώ

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας