Μελέτες

Ασφαλίσεις Ζωής: Πρωταγωνιστούν bancassurance και ελεύθερο δίκτυο

Αύξηση παραγωγής, νέων εργασιών και πλήθους συμβολαίων και αποζημιώσεων καταγράφει η έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής για το 2021 της ΕΑΕΕ. Όσον αφορά τα κανάλια διανομής παρατηρούνται αυξομειώσεις στα ποσοστά παραγωγής που αυτά εισέφεραν, με το bancassurance να πρωταγωνιστεί στις ατομικές ασφαλίσεις και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας στις ομαδικές.

Ειδικότερα, στις ατομικές ασφαλίσεις το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εισφέρει το bancassurance με ποσοστό 49,6% (44,8% το 2020). Ακολουθούν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας με 36,6% (40,3% το 2020), οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας με 12,6%, έναντι13,6% το 2020 (βλ. αντίστοιχο πίνακα).

Στις Ομαδικές ασφαλίσεις κυριαρχούν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας με μερίδιο 34,1%, έναντι 31,4% το 2020. Ακολουθούν οι άμεσες πωλήσεις (Corporate Sales, Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι) με ποσοστό 27,1% (26,0% το 2020), οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας με 15,3% (17,7% το 2020) και το Bancassurance με 11,2%, έναντι 11,4% το 2020 (βλ. αντίστοιχο πίνακα).

Στην έρευνα του 2021 της ΕΑΕΕ περιλαμβάνονται τα στοιχεία 18 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας1, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2021. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 14 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.

Η ετήσια αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων ζωής & υγείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 14,2%, αναλυόμενη σε 17,7% αύξηση των ατομικών ασφαλίσεων και 3,7% των ομαδικών.

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 1,04 εκατ. € (ομαδικές ασφαλίσεις).

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2021, ποσό €902,8 εκατ. αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων €826 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και €76,8 εκατ. στις ομαδικές ασφαλίσεις).

Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών του 2020 ήταν €703,3 εκατ. στο σύνολο (εκ των οποίων €598,9 εκατ. στις ατομικές και €104,4 εκατ. στις ομαδικές).

Η ετήσια αύξηση των νέων εργασιών έφθασε το 28,4%, αναλυόμενη σε 37,9% αύξηση των ατομικών ασφαλίσεων και 26,4% μείωση των ομαδικών.

Η αύξηση του πλήθους των συμβολαίων έφθασε το 1,5% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 1,5% των ατομικών συμβολαίων και 8,5% αύξηση των ομαδικών.

Καταγράφηκε επίσης αύξηση 16,8% στο σύνολο των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, οφειλόμενη σε αύξηση 12,0% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και 31,4% αύξηση των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας