Ασφάλειαι Μινέττα: Συνεργασία με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικούς οίκους

300

Οι Ασφάλειαι Μινέττα έχουν θέσει σαν πρωταρχικό τους στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη και την άμεση αποζημίωση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη κρίνεται η αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Εταιρείας. Έχοντας την απαραίτητη ισχυρή κεφαλαιακή βάση καθώς και την ισχυρή στήριξη, μέσω των αντασφαλιστικών συμβάσεων που έχει συνάψει, με διεθνούς εμβέλειας πρώτης τάξης οίκους του εξωτερικού, μπορεί όχι μόνο να εγγυηθεί τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα προγράμματα και υπηρεσίες που διαθέτει αλλά και να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις του SOLVENCY II, πριν ακόμα αυτό εφαρμοστεί. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι εξακολουθεί να προσφέρει ΙΣΟΒΙΑ προγράμματα ΖΩΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες που συμμετάσχουν στις ως άνω συμβάσεις, είτε είναι αναλογικού τύπου, για τον ορθολογικότερο επιμερισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου, είτε υπερβαλλούσης ζημίας, για την αποτελεσματικότερη προστασία του χαρτοφυλακίου, είναι οι κάτωθι: GIC, SCOR, Mapfre, Korean, Amlin, AMF, Sava Re, DEVK, HANNOVER, QBE, AXIS, ARCH RE, CCR, Trust Re.

Προηγούμενο άρθρο«Απώλεια Ακαθάριστων Κερδών» και «Ασφαλίσεις Υγείας» τα νέα σεμινάρια του ΕΙΑΣ
Επόμενο άρθροΣεισμός: Ο κίνδυνος υπολογίζεται, οι Έλληνες δεν ασφαλίζονται