Προϊόντα

ARAG Νομική Προστασία Υπαλλήλων

Η ARAG έχει δημιουργήσει και διαθέτει στην αγορά ειδικά στοχευμένα προγράμματα ασφάλισης υπαλλήλων είτε του ιδιωτικού τομέα, είτε του δημοσίου τομέα, είτε ειδικών κατηγοριών όπως π.χ. είναι οι ένστολοι, οι εκπαιδευτικοί, οι υπάλληλοι του κλάδου υγείας, του κλάδου των δημοσίων μέσων μεταφοράς κ.λπ.

Οι καλύψεις έχουν δημιουργηθεί ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της κάθε κατηγορίας υπαλλήλων και σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν:

 1. Υπηρεσιακές Διαφορές

Θέματα που προκύπτουν στην εργασιακή καθημερινότητα των υπαλλήλων και αφορούν σε μεταθέσεις, μετατάξεις, κρίσεις, χρήση αδειών, συνυπηρετήσεις, αξιολογήσεις κ.λπ.

 1. Εργασιακές Διαφορές

Θέματα που συνδέονται με μισθούς, επιδόματα, περικοπές, και περιστολή δικαιωμάτων που δημιουργούν νομικά επιδιώξιμες αξιώσεις.

 1. Πειθαρχικά και Ποινικά

Νομική υποστήριξη εξ αρχής, όταν δηλ. προκύψει μια ΕΔΕ με αναφορές, ενδικοφανείς προσφυγές και απολογητικά υπομνήματα μέχρι και την ποινική υπεράσπιση για εξ αμελείας αδικήματα.

 1. Διοικητικές Διαφορές

Είναι η περίπτωση που εντολές, υποδείξεις, αποφάσεις και διαταγές της προϊσταμένης αρχής προσβάλλονται με ακυρωτικές προσφυγές όταν τα νομικά δεδομένα το επιτρέπουν.

 1. Αποζημίωση

Είναι η περίπτωση που κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας προσβάλλονται έννομα δικαιώματα του εργαζομένου υπαλλήλου και αποφασίζει να διεκδικήσει αστικές αξιώσεις προς αποζημίωσή του.

 1. Υποβολή Μήνυσης

Ανάλογα με την περίπτωση, όταν ο υπάλληλος στα πλαίσια της εργασίας του υποστεί π.χ. εξύβριση, δυσφήμιση, χειροδικία κ.λπ. έχει το δικαίωμα να εγκαλέσει τον δράστη ζητώντας την ποινική του τιμωρία.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ARAG πληρώνει μέχρι του ασφαλιστικού ποσού της κάλυψης:

 • τις δικηγορικές αμοιβές
 • τα δικαστικά έξοδα
 • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
 • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
 • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

και ο  κάθε ασφαλισμένος απαλλαγμένος έτσι από το οικονομικό βάρος καταφεύγει στην δικαιοσύνη για να διεκδικήσει το δίκιο του.

«Γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί και το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει», τονίζει η Εταιρεία.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας