Μελέτες

Αποζημιώσεις €700 εκατ. ανά έτος πληρώνει η ασφαλιστική αγορά στον κλάδο αυτοκινήτου

Στις 16/7/2014, στα γραφεία της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών, εδόθη συνέντευξη τύπου για το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου. Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου, συνεπικουρούμενος από τον κ. Δ. Ζορμπά, τον Κ. Μπερτσιά και τη Γενική Δ/ντρια, κα Μ. Αντωνάκη, ενημέρωσαν περί του νέου νομοθετικού πλαισίου για την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου τους εκπροσώπους των ΜΜΕ .  

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο έχουμε εισπράξει από τους ασφαλισμένους μας ότι δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για τη νέα νομοθεσία που θέσπισε η πολιτεία», τόνισε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Πρόσθεσε δε, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: «Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης υποχρεωτικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έχει βαθιά κοινωνική διάσταση, που βασίζεται στο σεβασμό προς το συμπολίτη και την προστασία των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Η κυριότερη αλλαγή που φέρνει ο νέο ς νόμος είναι ότι πλέον η ασφάλιση έχει ορισμένη διάρκεια, ισχύει δηλαδή ακριβώς για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ημερομηνία και ώρα). Ανανέωση της ασφάλισης ή σύναψη νέας σύμβασης επιτρέπεται μόνο αφού προηγηθεί η καταβολή του σχετικού ασφαλίστρου». Αναφερόμενος στους στόχους των νέων ρυθμίσεων ο κ. Σαρρηγεωργίου τόνισε ότι αυτοί είναι:  «Η ασφάλεια στις συναλλαγές μεταξύ ασφαλιστή/ασφαλισμένου/ τρίτου ζημιωθέντα. Η θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών.

«Αδιαπραγμάτευτος στόχος του νόμου για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων είναι και παραμένει η βέλτιστη προστασία ασφαλισμένων και τρίτων ζημιωθέντων», υπογράμμισε ο κ. Σαρρηγεωργίου επισημαίνοντας, τέλος, ότι «οι ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου αυτοκινήτου συνεχίζουν να εκπληρώνουν το ρόλο τους, που είναι η προστασία των θυμάτων και η οικονομική αποκατάσταση των ζημιών από τροχαία ατυχήματα. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλει η ασφαλιστική αγορά υπερβαίνουν για τον κλάδο αυτοκινήτων τα €700 εκατ. ανά έτος».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας