Αποσαφήνιση των απαιτήσεων αναφοράς για τα PEPP ζητά η Insurance Europe από την EIOPA

1605

Η Insurance Europe δημοσίευσε, στις 17 Ιουνίου, την απάντησή της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα εφαρμογής (ITS) για την εποπτική υποβολή εκθέσεων και τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών για το πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικής σύνταξης (PEPP).

Η Insurance Europe κάλεσε την EIOPA να διευκρινίσει και να εξορθολογήσει την ποσότητα των πληροφοριών που θα πρέπει να αναφερθούν. Οι ασφαλιστές ανησυχούν ότι η προτεινόμενη «μειωμένη» προσέγγιση θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αποδειχθεί «εκτεταμένα» επαχθής, δαπανηρή και δυσανάλογη.

Οι ασφαλιστές υπόκεινται ήδη σε εξελιγμένες απαιτήσεις αναφοράς, βάσει του κανονιστικού πλαισίου Solvency II. Οι εκθέσεις PEPP θα πρέπει, συνεπώς, να ενσωματωθούν στην ετήσια έκθεση φερεγγυότητας II, για την ελαχιστοποίηση του κόστους και του βάρους συμμόρφωσης.

Όσον αφορά τη συχνότητα αναφοράς, οι ασφαλιστές υποστηρίζουν τη σε ετήσια βάση αναφορά των πληροφοριών που σχετίζονται με τα PEPP. Αυτή είναι μια λογική συχνότητα για την ορθή παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά τα συγκεκριμένα προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και είναι πιο διαχειρίσιμο το ρυθμιστικό βάρος.

Ο ασφαλιστικός κλάδος ανησυχεί, επίσης, ότι ο προτεινόμενος βαθμός ανάλυσης –σε βασικό επίπεδο PEPP– της αναφοράς θα είναι εξαιρετικά επαχθής και θα έρχεται σε σύγκρουση με τα επιμέρους ρυθμιστικά πλαίσια, που ισχύουν για τους παρόχους, και με τον ίδιο τον κανονισμό PEPP.

Τέλος, η Insurance Europe κάλεσε την EIOPA να αποσαφηνίσει πολλές πτυχές του κανονισμού σε σχέση με την εποπτεία των PEPP, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου και τη συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προηγούμενο άρθροΥπάρχουν ευκαιρίες για την ασφαλιστική αγορά μετά τον Covid-19
Επόμενο άρθροΣυνέδριο Δικτύου Πωλήσεων NN Hellas 2020: «40 χρόνια κοιτάζουμε πάντα μπροστά»