Μελέτες

Άνοδος του Bancassurance στις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής το α΄εξάμηνο 2019

Άνοδο του bancassurance στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής καταγράφει η έρευνα που διεξάγει, για τέταρτη χρονιά, η Επιτροπή Ζωής και Συντάξεων της ΕΑΕΕ για το α’ εξάμηνο του 2019.

Στην έρευνα του Α΄ εξαμήνου του 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 17 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 98,4% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν στο 2018. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 5 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 12 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, κατά το 1ο εξάμηνο 2019, ανήλθε σε €1.217.385.652, εκ των οποίων τα €854.791.382 αφορούσαν ατομικές ασφαλίσεις και τα €362.594.270 ομαδικές.

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του Α’ εξαμήνου του 2019, ποσό €365,6 εκατ. αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (€320,3 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και €45,3 εκατ. στις ομαδικές ασφαλίσεις). Τα αντίστοιχα ποσά του Α’ εξαμήνου του 2018 ήταν €322,3 εκατ. (€291,8 εκατ. στις ατομικές και €30,5 εκατ. στις ομαδικές).

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους €887 χιλ. (ατομικές ασφαλίσεις 12,1%, ομαδικές ασφαλίσεις 87,9%).

Όσον αφορά τα κανάλια διανομής, στις ατομικές ασφαλίσεις την πρώτη θέση κατέχει το bancassurance, το οποίο εισέφερε 45,9% της παραγωγής. Από Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας προήλθε το 39,8% της παραγωγής, από Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας το 12,5%, και από Άμεσες πωλήσεις το 1,5%.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, αντίθετα, την πρωτιά εξακολουθούν να κρατούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Το 29,7% της παραγωγής προήλθε από Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας, το 25,0% από Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας, το 34,3% από Άμεσες πωλήσεις, και το 11,0% από το bancassurance.

Τέλος, οι αποζημιώσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε €785.786.108, εκ των οποίων τα €511.967.937 αφορούσαν ατομικές ασφαλίσεις και τα €273.818.170 Ομαδικές Ασφαλίσεις.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη μελέτη για Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής, α΄ εξαμήνου 2019.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας