Αναστολή διανομής μερισμάτων προτείνει η EIOPA, λόγω COVID-19

942

Να αναστείλουν προσωρινά όλες τις διανομές μερισμάτων και τις εξαγορές μετοχών, λόγω COVID-19, προτείνει στους (αντ)ασφαλιστές, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της στις 2 Απριλίου.

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το σημερινό επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με το βάθος, το μέγεθος και τη διάρκεια των επιπτώσεων του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην οικονομία, η EIOPA προτρέπει τους (ανα) ασφαλιστές να αναστείλουν προσωρινά όλες τις διανομές μερισμάτων και τις εξαγορές μετοχών.

Η αναστολή αυτή θα αναθεωρηθεί, καθώς οι οικονομικές και οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 θα γίνονται σαφέστερες. Αυτή η συνετή, όπως τη χαρακτηρίζει, προσέγγιση θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται και στην πολιτική έκτακτων αμοιβών.

Η ανακοίνωση αυτή της EIOPA έρχεται σε συνέχεια εκείνης που δημοσιεύτηκε στις 17 Μαρτίου, η οποία υπογράμμιζε τη σημασία της διατήρησης της κεφαλαιακής θέσης των ασφαλιστικών εταιρειών σε σχέση με την προστασία των ασφαλισμένων, ακολουθώντας τη συνετή διανομή μερίσματος και άλλες σχετικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αμοιβών.

Τα παραπάνω μέτρα είναι μεταξύ των πολλών που η EIOPA προτείνει, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στον ασφαλιστικό τομέα, στους αντισυμβαλλόμενους και στους δικαιούχους.

Προηγούμενο άρθροΚίνα: Ισχυρή ανάπτυξη της ασφάλισης, παρά τον Covid-19
Επόμενο άρθροΗ κλιματική ουδετερότητα και ο ρόλος των ασφαλιστών