Οικονομικά Μεγέθη

Allianz: Λειτουργικά κέρδη €4,0 δισ. το α΄ τρίμηνο 2024

Στα €4,0 δισ. διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου Allianz, κατά το α΄ τρίμηνο του 2024, αυξημένα κατά 6,8%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους.

Ειδικότερα, ο συνολικός όγκος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,3% και διαμορφώθηκε στα €48,4 δισ.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,8% σε €4,0 δισ., με κινητήρια δύναμη τον κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων, ενώ υποστηρίχτηκαν και από τα καλά αποτελέσματα στους κλάδους διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και Ζωής & Υγείας.

Τα βασικά καθαρά κέρδη των μετόχων διαμορφώθηκαν σε €2,5 δισ., αυξημένα κατά 15,7%.

O δείκτης κεφαλαιοποίησης Solvency II διαμορφώθηκε στo 203%, χωρίς την εφαρμογή των μεταβατικών μέτρων για τις τεχνικές προβλέψεις και με τριμηνιαίο υπολογισμό μερισμάτων.

Ο στόχος για λειτουργικά κέρδη το 2024 ύψους €14,8 δισ. ευρώ, διατηρείται με απόκλιση συν ή πλην €1 δισ.

Όπως πάντα, οι φυσικές καταστροφές και οι δυσμενείς εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, καθώς και οι παράγοντες που αναφέρονται στο προειδοποιητικό σημείωμα του Ομίλου σχετικά με τις δηλώσεις για το μέλλον μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά το λειτουργικό κέρδος ή/και τα καθαρά έσοδα και τα αποτελέσματα του Ομίλου Allianz.

Ο κ. Oliver Bäte, Δ/νων Σύμβουλος της Allianz SE, δήλωσε: «Τα ισχυρά αποτελέσματα της Allianz αποδεικνύουν την ποιότητα των βασικών μας μεγεθών, την αξία της συνέπειας στην εκτέλεση της στρατηγικής μας και το πλεονέκτημα που μας δίνουν τα ταλέντα που διαθέτει ο οργανισμός μας.

Η αύξηση του όγκου εργασιών κατά 5% και η διψήφια αύξηση των καθαρών κερδών των μετόχων μας σηματοδοτούν ένα ισχυρό ξεκίνημα του έτους. Στον τομέα των ασφαλίσεων Περιουσίας & Ατυχημάτων, η σταθερή αύξηση του topline και η αύξηση του bottomline αντικατοπτρίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη και την πειθαρχία στην ανάληψη κινδύνων. Η ανάπτυξη νέων εργασιών στον κλάδο Ζωής & Υγείας επιβεβαίωσε την ελκυστικότητα του πλούσιου χαρτοφυλακίου προϊόντων μας. Στον τομέα της Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, οι καθαρές ροές το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν ήδη τα περσινά επίπεδα για το σύνολο του έτους, υπογραμμίζοντας την ποιότητα των δραστηριοτήτων μας και την αξία τους για τους πελάτες.

Το αποδεδειγμένο ιστορικό κερδοφορίας, η ανθεκτικότητα και η συνεπής διαχείριση των κεφαλαίων μάς καθιστούν αξιόπιστο εταίρο επιλογής, ιδίως σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας και επιταχυνόμενων αλλαγών».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας