Άρθρα

Cyber Cat Bonds: Μια νεοσύστατη αγορά στον κόσμο των ILS

Τα βασικά στοιχεία της δορυφορικής ασφάλισης

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ.
Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Cyber Cat Bonds: Μια νεοσύστατη αγορά στον κόσμο των ILS

Του Αβραάμ Κρέστα,
φοιτητή 6ου εξαμήνου.

Τα ομόλογα καταστροφής είναι μια μορφή ILS (Insurance Linked Security). Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1997, πέντε χρόνια μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Andrew από τις νοτιοανατολικές ακτές των ΗΠΑ. O Andrew προκάλεσε ζημίες $27 δισ., εκ των οποίων $15,5 δισ. ήταν ασφαλισμένες, γεγονός που οδήγησε στην πτώχευση πολλών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών της χώρας.

Τα CAT bonds έγιναν με σκοπό την προστασία των κεφαλαίων των ασφαλιστικών εταιρειών σε περίπτωση γεγονότος συστημικής καταστροφής. Λειτουργούν ως ένα παραδοσιακό ομόλογο, με τη διαφορά ότι, όταν οι όροι της συμφωνίας ενεργοποιούνται, μέρος ή ολόκληρο το ομολογιακό κεφάλαιο αποσπάται από τον εκδότη του ομολόγου, μηδενίζοντας την αξία του κεφαλαίου των επενδυτών.

Οι όροι της ομολογίας μπορούν να πάρουν τη μορφή εταιρικής ζημίας, κλαδικής ζημίας ή να βασίζονται σε παραμετρικούς όρους, π.χ. μονάδες Richter. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές για να καλύψουν τις εφάπαξ πληρωμές στους πελάτες τους. Τα CAT bonds λειτουργούν ως μία μορφή μεταφοράς κινδύνου στους επενδυτές, οι οποίοι έχουν κίνητρο τις σχετικά υψηλές πληρωμές κουπονιών και το γεγονός ότι η απόδοση αυτών των χρεογράφων έχει θεωρητικά μηδενική συσχέτιση με την κατάσταση της οικονομίας, προσφέροντας ευκαιρίες διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Εκδίδονται από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες αλλά και από κρατικoύς οργανισμούς.

Cyber Cat Bonds: Μια νεοσύστατη αγορά στον κόσμο των ILS

Cyber Cat Bonds

Στο πλέον ψηφιοποιημένο περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, οι ζημίες που προέρχονται από τα συστήματα πληροφόρησης αποτελούν ένα νέο είδος κινδύνου για τις εταιρείες. Λόγω του ευρέος φάσματος της ψηφιακής δικτύωσης, ο όρος “cyber risk” δεν έχει οριστεί ακριβώς από τη βιβλιογραφία.

Τέτοια ζημιογόνα γεγονότα μπορούν να πάρουν μορφές όπως:

 • Κλοπή προσωπικών δεδομένων
 • Ηλεκτρονική απάτη
 • Επιθέσεις DDoS
 • Κακόβουλο λογισμικό
 • Αλλοίωση δεδομένων
 • Διακοπές ηλεκτροδότησης
 • Ζημιά διακομιστή
 • Διακοπή λειτουργιών επιχείρησης
 • Απώλεια φήμης
 • Κόστη επαναφοράς των συστημάτων.

To 2013, η αλυσίδα πολυκαταστημάτων Target υπέστη ένα σοβαρό data breach, με “θύματα” 110 εκατ. λογαριασμούς πελατών της. Το συνολικό κόστος της επίθεσης υπολογίσθηκε στα $248 εκατ., με μόλις το 36% καλυμμένο από ασφάλιση. To 2017, η ναυτιλιακή Maersk δέχθηκε επίθεση κακόβουλου λογισμικού, με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργιών για 3 μέρες και ζημίες στο ποσό των $300 εκατ. Τέτοια γεγονότα μπορούν να διαταράξουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται απαραίτητη η αγορά ασφαλιστικού συμβολαίου.

Cyber Cat Bonds: Μια νεοσύστατη αγορά στον κόσμο των ILS

Ο κίνδυνος μεταφέρεται ως εξής: Ασφαλιζόμενη εταιρεία ➜ Ασφαλιστική εταιρεία ➜ Αντασφάλεια ➜Επενδυτικό κοινό.

Προβλήματα στον τομέα

 1. Έλλειψη πληροφοριών
  Η έλλειψη πληροφοριών οφείλεται στο νεοσύστατο υπόβαθρο της αγοράς. Χωρίς επαρκείς πληροφορίες, η μοντελοποίηση του κινδύνου καθίσταται δύσκολη, κάνοντας την αγορά μη-αποτελεσματική. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με βάσεις δεδομένων για cyber attacks.
 2. Ασυμμετρία πληροφοριών (ηθικός κίνδυνος)
  Προέρχεται από την αδυναμία των επενδυτών να γνωρίζουν την ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει το cyber risk. Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η πιστοποίηση risk assessment στα πρότυπα του Security Effectiveness Score.
 3. Ασαφείς όροι κάλυψης
  Όταν ο εκδότης του cyber cat bond θεωρεί ότι έχει υπάρξει γεγονός που ενεργοποιεί τους όρους του ομολόγου, είναι δύσκολο να το αποδείξει στον επενδυτή, ο οποίος βέβαια δεν θέλει να χάσει την επένδυση, καθυστερώντας την πληρωμή στον αρχικό ασφαλιζόμενο. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με παραμετρικούς όρους ενεργοποίησης, οι οποίοι είναι αδιαμφισβήτητοι.

Η πραγματική αγορά των cyber bonds

Το πρώτο ομόλογο καταστροφής στον κυβερνοχώρο (μορφής 144Α) εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2023 από την Axis Capital μέσω του Special Purpose Insurer (SPI): Long Walk Reinsurance, στο ποσό των $75 εκατ. με κουπόνι 9,75%. Έχει όρους ενεργοποίησης σε μορφή εταιρικής ζημίας. Ο CFO της Axis Capital, κ. Peter Vogt, δήλωσε στην ιστοσελίδα Artemis.bm τα εξής: «Δεδομένης της ανάπτυξης του κυβερνοχώρου, υπάρχει έντονη ζήτηση για περισσότερα κεφάλαια για την υποστήριξη και τη διατήρηση αυτής της αγοράς». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το μέγεθός της μπορεί να φτάσει τα $50 δισ. το 2030.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Envelop Risk, κ. David Ross, δήλωσε σε μία συγκέντρωση στις Βερμούδες τα εξής: «Οι κεφαλαιαγορές θα μπορούσαν να απομακρύνουν τις πιέσεις από τους ισολογισμούς των ασφαλιστικών» και «Χρειαζόμαστε μεγάλες δεξαμενές κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της αγοράς». O κ. Ross υπολογίζει σε $500 εκατ. δολάρια το capacity που χρειάζεται ετησίως για την υποστήριξη της αγοράς cyber, η ασφάλιση και αντασφάλιση της οποίας αναδεικνύεται σε έναν κίνδυνο αιχμής.

Καταληκτικά, η αγορά των Cyber Cat Bonds είναι μια νεοσύστατη αγορά στον κόσμο των ILS, η οποία μαζί με τους κινδύνους προσφέρει και μεγάλες ευκαιρίες στους επενδυτές που έχουν στόχο υψηλές σταθερές πληρωμές κουπονιών. Στο πρωταρχικό της στάδιο, η αγορά δεν έχει ωριμάσει και δεν παρουσιάζει μεγάλους θεσμικούς “παίκτες”, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ρευστότητα με μεγάλους όγκους συναλλαγών. Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλιση στον κυβερνοχώρο ωθεί τις ασφαλιστικές προς την κατεύθυνση αυτών των χρεογράφων ως μία μορφή risk management.

Πηγές

 • Cyber-Catastrophe Insurance-Linked Securities on Smart Ledgers – Long Finance, 2018
  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3675420.
 • Catastrophe Bonds: A Primer and Retrospective
  https://www.chicagofed.org/publications/chicago-fed-letter/2018/405.
 • Long Walk Reinsurance (Series 2024-1)
  https://www.artemis.bm/deal-directory/long-walk-reinsurance-ltd-series-2024-1/.
 • Cyber ILS market at ~$500m in size is “at the start of the journey.”
  https://www.artemis.bm/news/cyber-ils-market-at-500m-in-size-is-at-the-start-of-the-journey-envelops-david-ross/.
 • Long Walk “a template for future cyber cat bonds”
  https://www.artemis.bm/news/long-walk-a-template-for-future-cyber-cat-bonds-axis-cfo-vogt/.

Δείτε εδώ όλες τις προηγούμενες εργασίες.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας