Οικονομικά Μεγέθη

Allianz: Λειτουργικά κέρδη €3,5 δισ. το 3ο τρίμηνο 2022

Λειτουργικά κέρδη €3,5 δισ., αυξημένα κατά 7,4%, ανακοίνωσε για το 3ο τρίμηνο του 2022 ο γερμανικός ασφαλιστικός κολοσσός Allianz.

Ειδικότερα στο 3ο τρίμηνο 2022 η Allianz κατέγραψε:

  • Συνολικά έσοδα €34,8 δισ., αυξημένα κατά 1,3%.
  • Λειτουργικά κέρδη €3,5 δισ., αυξημένα κατά 7,4%, χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις του κλάδου Περιουσίας – Ατυχημάτων.
  • Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους €2,5 δισ., αυξημένα κατά 16,7%.
  • Δείκτη κεφαλαιοποίησης Solvency ΙΙ στο 199%.

Για το 9μηνο 2022:

  • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,3% σε €116 δισ.
  • Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,2%, σε €10,2 δισ.
  • Τα Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €4,7 δισ., μειωμένα κατά 31,5%, κυρίως λόγω της πρόβλεψης που καταχωρήθηκε το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με τη διαδικασία της AllianzGI U.S. Structured Alpha.

Οι προβλέψεις για τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου το 2022 τοποθετούνται πάνω από το μισό του στόχου των €13,4 δισ.

Ο κ. Oliver Bäte, CEO της Allianz, δήλωσε σχετικά: «Τα αποτελέσματά μας καθιστούν ξεκάθαρο το εξής: οι πελάτες ζητούν υποστήριξη και λύσεις, για να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα του σήμερα. Και εμείς τους παρέχουμε αυτό που χρειάζονται. Αυτή η απλή φόρμουλα οδήγησε σε εξαιρετικές επιδόσεις, όσον αφορά τα έσοδά μας, τα λειτουργικά και τα καθαρά μας κέρδη, καθιστώντας τις προοπτικές μας για το σύνολο του έτους εντός των στόχων μας. Και ο ισολογισμός μας και οι ικανότητές μας στη διαχείριση κεφαλαίων επιτρέπουν στην Allianz να σταθεί με αυτοπεποίθηση μπροστά σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο.

Πίσω από αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται η εταιρική ευρωστία της Allianz, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της οικονομικής και λειτουργικής επιτυχίας. Οι επιδόσεις μας σε τομείς όπως o Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (NPS), η ευρωστία του εμπορικού μας σήματος, η αφοσίωση των εργαζομένων, οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας και η εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών αποτελούν μη χρηματοοικονομικά κριτήρια επιτυχίας που μεταφράζονται, επίσης, με αξιοπιστία σε ανταγωνιστικό και οικονομικό πλεονέκτημα με την πάροδο του χρόνου».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας